Giáo dục

Hóa 9: Tính chất hóa học của axit – Giải BT Hóa 9 SGK

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 3: Tính chất hóa học của axit – trang 6 sách giáo khoa hóa học 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 3: Tính chất hóa học của axit

I. Tóm tắt lý thuyết

Tính chất hóa học của axit

Bạn đang xem: Hóa 9: Tính chất hóa học của axit – Giải BT Hóa 9 SGK

 • Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
 • Dung dịch axit tác dụng được với một số kim loại (hầu hết trừ Cu, Ag, Hg,..)tạo thành muối và giải phóng khí hiđro
 • Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước (tất cả các bazơ)
 • Axit tác dụng với oxit bazơ
 • Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Phân loại axit dựa theo khả năng phản ứng:

  • Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…
  • Axit yếu như H2S, H2CO3,…

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Từ Mg, MgO…

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Hướng dẫn giải

Từ Mg:   Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Từ MgO:  MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Từ Mg(OH)2 :   Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Giải câu 2. Có những chất sau…

Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Hướng dẫn giải

a) Phản ứng tạo ra H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Phản ứng tạo ra muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Phản ứng tạo ra muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Phản ứng tạo ra muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O. 

Giải câu 3.Hãy viết các phương trình…

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric;                      

d) Sắt và axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;            

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

Hướng dẫn giải

a) Magie oxit + axit nitric  magie nitrat + nước

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O   

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric  đồng clorua + nước

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O     

c) Nhôm oxit + axit sunfuric  nhôm sunfat + nước

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O              

d) Sắt + axit clohiđric   sắt (II) clorua + hidro

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Kẽm + axit sunfuric loãng   kẽm sunfat + hidro

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Giải câu 4.Có 10 gam hỗn hợp bột …

Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng)

Hướng dẫn giải

a)Phương pháp hóa học

 • Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng (do Cu không phản ứng với axit)
 • Lấy dư cho đến khi khí ngừng thoát ra (Fe đã phản ứng hết), lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, sấy khô và cân.Chất rắn đó là Cu.
 • Giả sử có m gam Cu. Thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng là:

%Cu = $frac{m_{Cu}}{10}$. 100%  => %Fe = 100% – %Cu

b)Phương pháp vật lí

 • Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ.
 • Chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra (Vì sắt bị nam châm hút còn đồng không bị nam châm hút), rồi đem cân.
 • Giả sử có m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt là:

%Fe = $frac{m_{Fe}}{10}$ . 100% =>%Cu = 100% – %Fe 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button