Góc học tâp

Hãy viết 3 điểm quan trọng thầy/ cô hiểu về hồ sơ học tập

Hãy viết 3 điểm quan trọng thầy/ cô hiểu về hồ sơ học tập.

Trả lời:

1, Hồ sơ học tập là tập tài liệu về các sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của người học trong quá trình học tập môn học,được sắp xếp có hệ thống và theo một trình tự nhất định

Bạn đang xem: Hãy viết 3 điểm quan trọng thầy/ cô hiểu về hồ sơ học tập

2, Hồ sơ học tập là tập tài liệu về các sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của người học trong quá trình học tập môn học,được sắp xếp có hệ thống và theo một trình tự nhất định.

– Trưng bày/giới thiệu thành tích của người học

3, Hồ sơ phải được phân loại và sắp xếp khoa học

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button