Góc học tâp

Hãy thiết kế công cụ đánh giá yêu cầu cần đạt “Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật”.

Hãy thiết kế công cụ đánh giá yêu cầu cần đạt “Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật”.

Trả lời:

NL

Bạn đang xem: Hãy thiết kế công cụ đánh giá yêu cầu cần đạt “Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật”.

Yêu cầu cần đạt

Phương
pháp đánh
giá

Công cụ
đánh giá

Thời điểm
đánh giá

KHTN, Giao tiếp, hợp tác Tìm hiểu về lực Viết hoặc vấn đáp Câu hỏi Trong khi học
KHTN, Giao tiếp, hợp tác Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực Vấn đáp Câu hỏi Trong khi học
KHTN Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: Thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật Vấn đáp Câu hỏi Cuối chủ đề

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button