Góc học tâp

Hãy phân tích yêu cầu cần đạt sau đây thành mục tiêu cụ thể

Hãy phân tích yêu cầu cần đạt sau đây thành mục tiêu cụ thể:

Trả lời:

Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.

Bạn đang xem: Hãy phân tích yêu cầu cần đạt sau đây thành mục tiêu cụ thể

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian.

– Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.

– Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button