Góc học tâp

Giáo án minh họa môn Vật lý THPT module 3 đầy đủ, chi tiết nhất

Giáo án minh họa môn Vật lý THPT module 3

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

Bạn đang xem: Giáo án minh họa môn Vật lý THPT module 3 đầy đủ, chi tiết nhất

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Giải quyết vấn đề vật lý Giải thích được sự biến thiên điều hoà của điện tích trong mạch dao động

1

sự biến thiên qua lại giữa năng lượng điện trường

2

năng lượng từ trường

3

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác Trao đổi, thảo luận tìm ra các sản phẩm học tập theo yêu cầu  
Giải quyết vấn đề và sáng tạo Sử dụng được các kiến thức để ứng dụng trong thực tế và đời sống.  

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ  
Chăm chỉ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

– Bài giảng powerpoint có kèm Mô hình mạch dao động, máy dao động kí.

– Phiếu học tập

Phiếu học tập số 1:

Câu 1: Mạch giao động là gì? Thế nào là mạch giao động lí tưởng?

Câu 2: Muốn mạch giao động hoạt động, ta cần làm gì?

Câu 3: Quan sát sơ đồ mạch điện của mạch giao động điện tử như hình vẽ: 

a. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi đóng K và chốt 1?

b. Hiện tượng gì xảy ra khi đóng K vào chốt 2?

Phiếu học tập số 2

Đọc mục II.1 SGK trang 105 và trả lời các câu hỏi

Câu 1: Nêu quy luật biến thiên điện tích của một bản tụ nhất định?

Câu 2: Nêu công thức tính tần sô góc?

Câu 3: Nêu định nghĩa cường độ dòng điện? Từ đó, xây dựng phương trình cường độ dòng điện và nhận xét sự biến thiên

của điện tích và cường độ dòng điện theo thời gian

Câu 4: Xác định biểu thức tính cường độ đong điện cực đại? Nhận xét mối liên hệ về pha giữa điện tích và cường động

dòng điện? Xây dựng CT độc lập thời gian liên hệ giữa q và i

Câu 5: Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở các công thức (20.1 SGK) và (20.3 SGK) ứng với φ = 0 trên cùng

một hệ trục tọa độ.

Phiếu học tập số 3:

Câu 1. Định nghĩa dao động điện từ tự do.

Câu 2: Từ biểu thức tần số góc, hãy xây dựng biểu thức tính tần số và chu kì của mạch dao động?

Phiếu học tập số 4:

Câu 1: Khi một tụ điện được tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng, gọi là năng lượng gì? Năng

lượng này có biến thiên không?

Câu 2: Khi có một dòng điện chạy qua một cuộn cảm thì từ trường trong cuộn cảm sẽ dự trữ một năng lượng, gọi là năng

lượng gì? Năng lượng này có biến thiên không?

Câu 3: Năng lượng trong toàn mạch dao động gọi là năng lượng điện từ, và trong mạch dao động có cả tụ điện và cuộn dây.

Vậy, năng lượng điện từ là gì? Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ sẽ như thế nào?

2. Học sinh:

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button