Giáo dục

Giải sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Lai một cặp tính trạng tiếp theo. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Bài tập 1:  Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Trả lời: 

 • Muốn xác định cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen ta thực hiện phép lai phân tích – Lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay  không thuần chủng).
 • Sơ đồ lai: 

P: AA       x    aa

G:  A             a

F1:       Aa

 

P: Aa    x    aa

G: A,a         a

F1:   1Aa: 1aa

 

Bài tập 2: Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Trả lời: 

 • Tương quan trội lặn khá phổ biến trên cơ thể sinh vật.
 • Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, các tính trạng lặn là các tính trạng xấu.
 • Trong sản xuất, người ta phải chọn vật nuôi, cây trồng thuần chủng để làm giống nhằm giảm bớt sự xuất hiện của các tính trạng xấu.

Bài tập 3: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)    
Tỉ lệ kiểu hình ở F2    
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp    

Trả lời: 

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa) Kiểu hình – tính trạng trội Kiểu hình – tính trạng trung gian giữa trội và lặn
Tỉ lệ kiểu hình ở F2 3 trội : 1 lặn 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp cần dùng phép lai phân tích để xác định kiểu gen của các cơ thể mng tính trạng trội ở F2. Không cần sử dụng phép lai vì mỗi cơ thể mang kiểu gen khác nhau sẽ biểu hiện các tính trạng khác nhau. (AA: trội, Aa: trung gian)

Bài tập 4: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. toàn quả vàng

b. toàn quả đỏ

c. tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

d. tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Trả lời: 

 • Cho quả đỏ thuần chủng lại phân tích

=> quả đỏ là tính trạng trội so với quả trắng

 • Quy ước:
  • A: quả đỏ
  • a: quả trắng

=> Kiểu gen của quả đỏ thuần chủng: AA

 • Sơ đồ:

P (t/c):  AA    x     aa

G:         A             a

F1:               Aa (100% quả đỏ)

=> đáp án: b

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button