Giáo dục

Giải Hóa 10 Bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử – trang 22 sách giáo khoa hóa học 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Tóm tắt lý thuyết

Lớp electron

Bạn đang xem: Giải Hóa 10 Bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • Electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.
 • Các lớp electron được ghi bằng số và gọi tên theo thứ tư:

n =

1        2          3          4           …

Tên lớp

K        L        M           N          …

Lớp electron

 • Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp: s, p, d, f.
 • Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
 • Các electron ở phân lớp s được gọi là electron s, ở phân lớp p được gọi là electron p…

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Một nguyên tử M có…

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. $_{75}^{185}textrm{M}$.            

B. $_{185}^{75}textrm{M}$.              

C. $_{75}^{110}textrm{M}$.            

D. $_{110}^{75}textrm{M}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giải thích: Ta thấy Z = số e = 75 và N = số n = 110

=>  số khối A = Z + N = 75 + 110 = 185

Kí hiệu nguyên tử $_{Z}^{A}textrm{M}$ => $_{75}^{185}textrm{M}$

Giải câu 2. Nguyên tử nào trong…

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A. $_{17}^{37}textrm{Cl}$             

B. $_{19}^{39}textrm{K}$         

C. $_{18}^{40}textrm{Ar}$             

D. $_{19}^{40}textrm{K}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Nguyên tử chứa

 • số n = N = 20
 • số e = số p = Z

=>số khối A = N + Z = 39 => Kí hiệu nguyên tử phù hợp là: $_{19}^{39}textrm{K}$ 

Giải câu 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân…

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 2 ;     

B. 5 ;     

C.9;      

D.11.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Ta thấy Z của flo là 9 => flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau :1s22s22p5

Như vậy có 5 electron ở phân lớp ngoài cùng

=> flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Giải câu 4. Các electron của nguyên tử…

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

A. 6;   

B. 8;   

C.14;    

D. 16.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Giải thích: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron

Ta lại có: Lớp thứ nhất tối đa 2e ; lớp thứ 2 tối đa 8 e

=>Tổng số e của nguyên tử X là 2 + 8 + 6 = 16 => Z = 16

Giải câu 5. a) Thế nào là lớp và phân…

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Hướng dẫn giải

Khái niệm lớp và phân lớp:

 • Lớp là tập hợp gồm các electron có năng lượng xấp xỉ nhau. 
 • Phân lớp là tập hợp gồm các electron có năng lượng bằng nhau.

Khác nhau :

 • Lớp :Gồm các electron có năng lượng xấp xỉ nhau.
  • Kí hiệu : n
  • Với mỗi lớp có số electron khác nhau thì sẽ có tên gọi khác nhau ( VD: n=1 thì gọi là K, n=2 là L, n=3 là M, n=4 là N,… )
 • Phân lớp :Gồm các electron có năng lượng bằng nhau
  • Kí hiệu : s, p, d, f

b)Lớp N gồm có 4 phân lớp s, p, d, f 

 • Phân lớp s chứa tối đa 2 e
 • Phân lớp p chứa tối đa 6 e
 • Phân lớp d chứa tối đa 10 e
 • Phân lớp f chứa tối đa 14 e

=>Lớp N chứa tối đa 2 + 6 + 10 + 14 = 32e

Giải câu 6. Nguyên tử agon…

Nguyên tử agon có kí hiệu là $_{18}^{40}textrm{Ar}$

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Hướng dẫn giải

Đơn vị điện tích hạt nhân Z = 18 và số khối A = 40 = Z + N

=>Số electron = số proton = Z = 18 và số nơtron =N = A – Z = 40 – 18 = 22

Lớp vỏ electron của nguyên tử có 18 e được phân bố như sau : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button