Góc học tâp

Đề cương ôn tập Học kì 1 Tin học 6 Cánh diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:

A. Nhập (INPUT) → Xuất (OUTPUT) → Xử lý;

B. Nhập → Xử lý → Xuất;

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập Học kì 1 Tin học 6 Cánh diều

C. Xuất → Nhập → Xử lý ;

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?

A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;

B. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;

C. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;

D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.

Câu 3: Thông tin dưới dạng được chứa trong vật mang tin là gì?

A. Lưu trữ thông tin

B. Dữ liệu

C. Trao đổi thông tin

D. Dung lượng nhớ

Câu 4: Tai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây:

A. Đi học mang theo áo mưa;

B. Ăn sáng trước khi đến trường;

C. Tiếng chim hót;

D. Hẹn bạn Hương cùng đi học.

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:

A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế;

B. Chưa nói được như người;

C. Không có khả năng tư duy như con người;

D. Kết nối Internet còn chậm.

Câu 6: Có thể dùng máy tính vào các công việc :

A. Điều khiển tự động và rô –bốt

B. Quản lí

C. Học tập, giải trí, liên lạc

D. Tất cả đáp án trên

Câu 7: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Dãy bit

D. Âm thanh

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

B. Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin

C. Chính chữ số 1

D. Một số có 1 chữ số

Câu 9: Trong các câu sau: câu nào đúng? 

A. 1MB xấp xỉ 1000byte

B. 1 TB xấp xỉ một triệu byte 

C. 1GB xấp xỉ 1 tỉ byte

D. 1KB xấp xỉ 1nghìn tỉ byte 

Câu 10: Mạng máy tính là:

A. Tập hợp các máy tính

B. Mạng Internet

C. Tập hợp các máy tính và các thiết bị kết nối để truyền dữ liệu cho nhau.

D. Mạng LAN

Câu 11: Mạng LAN là gì?

A. Là mạng máy tính nội bộ, cho phép chia sẻ tài nguyên gồm thông tin và các thiết bị với nhau.

B. Là không phải mạng máy tính, không cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

C. Là mạng máy tính nội bộ nhưng không cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Modem           

B. Hub

C. Webcam          

D. Vỉ mạng

Câu 13: Mạng không dây được kết nối bằng

A. Bluetooth

B. Cáp điện

C. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…

D. Cáp quang

Câu 14: Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác? 

A.  Cáp mạng, Switch và Modem    

B. Cáp điện, cáp quang

C. Webcam          

D. Vỉ mạng 

Câu 15: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây

B. Mạng không dây

C. Mạng WAN và mạng LAN

D. Mạng LAN

Câu 16: WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

A. World Win Web

B. World Wide Web

C. Windows Wide Web

D. World Wired Web

Câu 17: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

A. Internet 

B. Máy tính

C. Mạng máy tính

D. Laptop

Câu 18: Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

A. Văn bản, hình ảnh;

B. Siêu liên kết;

C. Âm thanh, phim Video;

D. Tất cảc đều đúng.

Câu 19: Website là:

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Tập hợp các trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 20: Phần mềm để hiển thị thông tin dưới dạng các trang web trên WWW.

A. Trình lướt web;

B. Trình duyệt web;

C. Trình thiết kế web;

D. Trình soạn thảo web.

Câu 21: Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử

B. Truy cập mạng LAN

C. Xem thông tin trên các trang Web.

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Google chorne, cốc cốc, Mozilla Firefox, UC Browse, … 

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 23: Máy tìm kiếm là:

A. Một hệ thống phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet.

B. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Là một phần mềm hiển thị thông tin dưới dạng các Website.

D. Tất cả đều sai.

Câu 24: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. www.vnexpress.net

B. [email protected]

C. http://www.mail.google.com

D. www.dantri.com                   

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Lưu trữ thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Trao đổi thông tin là gì? Cho ví dụ minh họa? 

Câu 2: Hãy nêu những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai?

Câu 3: Bit là gì? Kí hiệu của bit? Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn như thế nào? 

Câu 4: Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh, số hóa dữ liệu là gì? Có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính? 

Câu 5: Dữ liệu trong máy tính là gì? Nêu các bước xử lý thông tin trong máy tính?

Câu 6: Byte là gì? Dung lượng lưu trữ là gì? Em hãy nêu các bội số của byte ?

Câu 7: Mạng máy tính là gì? Mạng LAN là gì? Mạng máy tính giúp người sử dụng làm gì?  Cho ví dụ minh họa?

Câu 8: Hãy nêu đặc điểm và lợi ích Internet trong xã hội hiện nay? 

Câu 9: Các máy tính, thiết bị có chức năng như thế nào? Phần mềm máy tính dùng để làm gì?

Câu 10: Mạng có dây là gì? Mạng không dây là gì? Mạng không dây hoạt động trong phạm vi nhỏ được gọi là gì? Thiết bị này có tên là gì? 

Câu 11: Internet là gì? Website là gì? Địa chỉ website là gì? Siêu văn bản là gì? Siêu liên kết là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 12: World wide web là gì? Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 13: Máy tìm kiếm là gì? Để tìm thông tin bằng máy tìm kiếm một cách chính xác em phải làm gì?

Câu 14: Thư điện tử là gì? Dịch vụ thư điện tử là gì? Để có tài khoản thư điện tử người sử dụng phải làm gì? Thư điện tử có dạng như thế nào? Giải thích?

Câu 15: Để tạo được tài khoản thư điện tử, em phải làm gì?

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button