Góc học tâp

Để đánh giá học sinh trong mạch nội dung Hát giáo viên cần xây dựng công cụ nào?

Để đánh giá học sinh trong mạch nội dung Hát giáo viên cần xây dựng công cụ nào?

Trả lời

Công cụ:

Bạn đang xem: Để đánh giá học sinh trong mạch nội dung Hát giáo viên cần xây dựng công cụ nào?

– Thang đánh giá hành vi

– Phiếu đánh giá trình bày sản phẩm cá nhân

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button