Góc học tâp

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

1. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 01: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không chuyên trách là?

A. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.

B. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ trưởng tổ công đoàn trở lên.

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Ủy viên Ban Chấp hành trở lên.

D. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Câu 02: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách sử dụng thời gian theo quy định của pháp luật để làm công tác công đoàn có được đơn vị sử dụng lao động trả lương hay không?

A. Không được trả lương.

B. Có được trả lương.

C. Tùy thuộc 2 bên thỏa thuận.

Câu 03: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) được Đại hội thông qua vào ngày tháng năm?

A. 24/9/2018

B. 25/9/2018

C. 26/9/2018

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 04: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động hay không?

A. Có

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 05: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định nào sau đây?

A. Quy định của Chính phủ

B. Quy định của Bộ Tài chính

C. Quy định của Pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Câu 06: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 07: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A. Là quan hệ hiệp thương thống nhất

B. Là quan hệ hợp tác, phối hợp

C. Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

Câu 08: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn Việt Nam là?

A. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam;

B. Công đoàn là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

C. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

D. Công đoàn là tổ chức xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Câu 09: Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm?

A. Ngày 27/8/1927

B. Ngày 28/7/1927

C. Ngày 28/7/1929

Câu 10: Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 11: Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có bao nhiêu quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?

A. 07

B. 08

C. 09

D. 10

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đối tượng nào sau đây có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn?

A. Người sử dụng lao động.

B. Người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

C. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu 14: Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ nhất được họp tại?

A. Số 15 hàng Nón, Hà Nội

B. Số 15 hàng Bồ, Hà Nội

C. Số 15 hàng Ngang, Hà Nội

D. Số 15 hàng Đào, Hà Nộ

Câu 15: Theo quy định của Luật Công đoàn 2012: trong công tác tham gia quản lý, quyền và trách nhiệm của Công đoàn như thế nào đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

B. Phối hợp xây dựng quy chế dân chủ

C. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ

Câu 16: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị nào trả lương cho cán bộ công đoàn không chuyên trách?

A. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B. Liên đoàn Lao động tỉnh

C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

D. Đơn vị sử dụng lao động

Câu 17: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: nguồn thu nào sau đây được xem là nguồn thu tài chính công đoàn?

A. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn

B. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ

C. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Nguồn thu khác.

D. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; Nguồn thu khác.

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVN

C. TLĐLĐ

Câu 19: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do đơn vị nào chi trả?

A. Công đoàn cơ sở chi trả

B. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi trả

C. Liên đoàn Lao động tỉnh chi trả

D. Do cấp công đoàn triệu tập chi trả

Câu 20: Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ là đồng chí ?

A. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

2. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành 3 đợt:

+ Đợt 1: Từ 08h ngày 5/7 – 17h ngày 9/7

+ Đợt 2: Từ 08h ngày 12/7 – 17h ngày 16/7

+ Đợt 4: Từ 08h ngày 19/7 – 17h ngày 23/7

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button