Góc học tâp

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm diễn ra trong 3 tuần được tổ chức nhằm tìm hiểu lịch sử xây dựng và phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Câu hỏi Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam

1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm nào?

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam

A. 26/10/1951

B. 26/10/1961

C. 26/10/1975

2. Kể từ khi thành lập đến nay, có bao nhiêu đồng chí giữ chức vụ Tổng giám đốc/Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

A. 14 đồng chí

B. 15 đồng chí

C. 16 đồng chí

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ ngân hàng: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm liêm, chính” trong hoàn cảnh nào?

A. Tại Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952

B. Trong thư Bác gửi cán bộ ngân hàng, tháng 01/1965

C. Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952

4. Đồng chí lãnh đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam năm 1968 để phụ trách đoàn cán bộ tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

A. Đ/c Trần Dương

B. Đ/c Hoàng Anh

C. Đ/c Đặng Việt Châu

5. Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, năm nào?

A. 28/07/1993

B. 01/04/1993

C. 04/01/1993

6. Năm Mậu Thân 1968, có bao nhiêu cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

A. 260 cán bộ

B. 268 cán bộ

C. 300 cán bộ

7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 05/6/1951

B. 06/5/1955

C. 06/5/1951

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button