Góc học tâp

Đáp án thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi

Cuộc thi tuần 4 diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2021. Mỗi thí sinh có tối đa 5 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm, lựa chọn một đáp án đúng trong 4 đáp án, tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 10 phút. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm. Thí sinh nào có điểm cao nhất và trả lời nhanh nhất sẽ là người chiến thắng.

Các bạn tham gia thi bằng cách Tải về và cài đặt ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam từ kho ứng dụng CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) sau đó vào phần thi trực tuyến và tiến hành trả lời các câu hỏi.

Bạn đang xem: Đáp án thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đáp án tìm hiểu truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tuần 4

1. Đáp án tìm hiểu truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuần 4 bộ số 1

Câu số 1: Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2024 là?

A. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế

B. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế

C. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

D. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

Câu số 2: “Quyền lực thuộc về nhân dân, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân” thể hiện bản chất gì của hệ thống chính trị ở nước ta?

A. Bản chất dân chủ

B. Bản chất quyền lực

C. Bản chất công bằng

D. Bản chất thống nhất

Câu số 3: Hãy cho biết cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Quốc hội

B. Đảng cộng sản Việt Nam

C. Chính phủ

D. Hội đồng nhân dân

Câu số 4: Giải thưởng Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn và trao giải cho đối tượng nào?

A. Doanh nghiệp

B. Doanh nhân

C. Doanh nhân trẻ dưới 45 tuổi

D. Thanh niên

Câu số 5: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

A. Tổ chức chính trị – xã hội

B. Thành viên tập thể của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Cả a, b đều đúng

D Cả a, b đều sai

Câu số 6: Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được đổi tên thành Hội Sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1982

C. Năm 1988

D. Năm 1965

Câu số 7: Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có ở đại hội nào?

A. Tất cả các đại hội

B. Chỉ có ở đại hội đại biểu

C. Có ở đại hội đại biểu và đại hội đoàn viên

D. Chỉ có ở đại hội đoàn viên

Câu số 8: Tại Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ IV (8-1953) ở Bucarest (Rumani), đoàn đại biểu nào đã tặng đoàn Việt Nam bức ảnh Bác Hồ đang phát biểu tại Đại hội Tours năm 1920?

A. Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô cũ

B. Đoàn đại biểu Đảng Xã hội Pháp

C. Đoàn đại biểu thanh niên Rumani

D. Đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Pháp

Câu số 9: Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2014

B. 2016

C. 2017

D. 2020

Câu số 10: Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Việt Nam – tổ chức tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra đời năm nào?

A. 1995

B. 1996

C. 1993

D. 1994

Câu số 11: Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Matxcova, thủ đô Liên xô cũ

C. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu số 12: Hệ thống chính trị bao gồm?

A. Các Đảng chính trị

B. Nhà nước

C. Các tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp

D. Cả 3 câu trên

Câu số 13: Tháng thanh niên” được phát động lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2000

B. 2003

C. 2004

D. 2005

Câu số 14: Giải thưởng Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ra đời năm nào?

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2001

Câu số 15: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN vào năm nào?

A. 2018

B. 2019

C. 2020

D. 2021

Câu số 16: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn cho đối tượng nào?

A. Doanh nghiệp/thương hiệu

B. Doanh nhân

C. Doanh nhân trẻ khởi nghiệp

D. Doanh nghiệp/thương hiệu Doanh nghiệp

Câu số 17: Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam lần thứ IV vào tháng 1 năm 1970 tại Hà Nội, ai là người được bầu làm Chủ tịch?

A. Đồng chí Nguyễn Văn Huê

В. Đồng chí Trịnh Tố Tâm

C. Đồng chí Nguyễn Quang

D. Đồng chí Trần Ngọc Danh

Câu số 18: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Nguyễn Ngọc Lương

B. Bùi Quang Huy

C. Nguyễn Tường Lâm

D. Nguyễn Anh Tuấn

Câu số 19: Toàn bộ hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng nào?

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

B. Triết học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu số 20: Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội?

A. 10

B. 7

C. 8

D. 9

2. Đáp án tìm hiểu truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuần 4 bộ số 2

1. Sắp xếp thứ tự các mức kỷ luật của Đoàn đối với cán bộ đoàn viên?

A. Khiển trách, khai trừ, cảnh cáo, cách chức

B. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ

C. Khiển trách, cách chức, khai trừ, cảnh cáo

D. Cảnh cáo, khai trừ, cách chức, khiển trách

2. Cơ quan nào có quyền lực ban hành luật thanh niên?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Nhà nước

D. Trung ương Đoàn

3. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có ở đại hội nào?

A. Tất cả các đại hội

B. Chỉ có ở đại hội đại biểu

C. Có ở đại hội đại biểu và đại hội đoàn viên

D. Chỉ có ở đại hội đoàn viên

4. Năm 1973, Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thể giới được tổ chức tại thủ đô Béc-lin với khẩu hiệu “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết” là Đại hội lần thứ mấy?

A. X

B. IX

C. XI

D. XII

5. Giải thưởng Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ra đời năm nào?

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2001

6. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới làn thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

C. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

7. Toàn bộ hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng nào?

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

B. Triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Chủ nghĩa Mác-Lênin

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Trong năm nào dưới đây, Hội Sinh viên Việt Nam được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh?

A. Năm 2005

B. Năm 2007

C. Năm 2006

D. Năm 2010

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

A. Tổ chức chính trị – xã hội

B. Thành viên tập thể của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

10. Trong nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng biểu hiện tập trung nhất là lãnh đạo về?

A. Kinh tế và xã hội

B. Văn hóa và xã hội

C. Chính trị và xã hội

D. Chính trị và tư tưởng

11. Chính phủ là cơ quan?

A. Chấp hành của Quốc hội

B. Hành pháp

C. Lập pháp

D. Cả a và b đều đúng

12. Hệ thống chính trị ở nước ta có bao nhiêu đặc điểm?

A. 2: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân

B. 3: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trị

C. 4: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trị; sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc

D. 5: bản chất dân chủ, bản chất giai cấp công nhân, bản chất quyền lực, bản chất tập trung, bản chất thống nhất

13. Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được đổi tên thành Hội Sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1982

C. Năm 1988

D. Năm 1965

14. Giải thưởng Sao Vàng đất Việt do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn cho đối tượng nào?

A. Doanh nghiệp/thương hiệu

B. Doanh nhân

C. Doanh nhân trẻ khởi nghiệp

D. Doanh nghiệp/thương hiệu Doanh nghiệp

15. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cuộc vận động hình thành tổ chức nào hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu nước, có cảm tình với cách mạng?

A. Hội Liên hiệp Sinh viên

B. Tổng Hội Sinh viên

C. Liên đoàn Sinh viên

D. Tổng hội Học sinh, sinh viên

16. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Nguyễn Ngọc Lương

B. Bùi Quang Huy

C. Nguyễn Tường Lâm

D. Nguyễn Anh Tuấn

17. Tại Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ IV (8-1953) ở Bucarest (Rumani), đoàn đại biểu nào đã tặng đoàn Việt Nam bức ảnh Bác Hồ đang phát biểu tại Đại hội Tours năm 1920?

A. Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô cũ

B. Đoàn đại biểu Đảng Xã hội Pháp

C. Đoàn đại biểu thanh niên Rumani

D. Đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Pháp

18. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2014

B. 2016

C. 2017

D. 2020

19. Tòa án, Viện kiểm sát được gọi là cơ quan gì?

A. Cơ quan hành pháp

B. Cơ quan tư pháp

C. Cơ quan lập pháp

D. Tất cả đều sai

20. Cuộc thi Sắc đẹp dành cho nữ sinh viên Việt Nam hiện nay có tên là gì?

A. Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng

B. Nữ sinh viên Việt Nam

C. Hoa khôi sinh viên Việt Nam

D. Nữ sinh duyên dáng

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button