Góc học tâp

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận đợt 6

Cuộc thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận và các website liên kết.

Cuộc thi gồm 12 đợt, mỗi đợt 1 tuần. Đợt thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 04/6/2021. Đợt thi cuối cùng kết thúc vào ngày 27/8/2021. Ukunifair sẽ cập nhật đáp án của mỗi đợt liên tục, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Cuộc thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận đợt 6

Câu 1: Tổ chức phát triển kinh tế mang tính dân tộc, bảo vệ quyền lợi của các thương nhân Việt Nam (thành lập tại Phan Thiết vào tháng 3/1906) là tổ chức nào?

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận đợt 6

A. Liên Thành thương quán.

B. Liên Thành thơ xã.

C. Dục Thanh học hiệu.

D. Cả ba tổ chức trên.

Câu 2. Tổ chức hoạt động văn hóa, chính trị theo quan điểm cải cách Duy Tân (thành lập tại Phan Thiết vào tháng 5/1906), là tổ chức nào?

A. Phan Thành thi xã.

B. Bình Thạnh thi xã.

C. Liên Thành thơ xã.

D. Dục Thanh học hiệu.

Câu 3. Công tác tổ chức, phương pháp, nội dung giảng dạy ở Trường Dục Thanh dựa theo mô hình và điều kiện cụ thể nào?

A. Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội.

B. Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội và có cải biến cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

C. Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu.

D. Phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh.

Câu 4. Ngoài dạy chữ Quốc ngữ là chính, Trường Dục Thanh còn dạy thêm chữ nào?

A. Chữ Nôm.

B. Chữ Pháp.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Hán và chữ Pháp.

Câu 5. Thực dân Pháp theo dõi Nguyễn Tất Thành từ sự kiện nào?

A. Cuộc biểu tình chống thuế.

B. Diễn thuyết tại trường Quốc học Huế.

C. Tham gia phong trào Đông Du.

D. Tất cả các câu đều sai.

Câu 6. Địa phương nào là nơi đánh dấu bước đầu hình thành nhân cách, tư tưởng yêu nước và cách mạng, những khái niệm về “tự do, bình đẳng, bác ái” trong người thanh niên Nguyễn Tất Thành?

A. Bình Định.

B. Huế.

C. Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).

D. Bình Thuận.

Câu 7. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước triệu tập hội nghị nào của Đảng?

A. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Cả ba hội nghị nêu trên.

Câu 8. Lần đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại sự kiện nào?

A. Đại hội lần II của Đảng (1951).

B. Đại hội lần III của Đảng (1960)

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959).

D. Không có sự kiện nào đúng.

Câu 9. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Đường cách mệnh” khi Người đang ở đâu?

A. Mát-xơ-cơ-va (Nga).

B. Quảng Tây (Trung Quốc).

C. Quảng Châu (Trung Quốc).

D. Hồng Kông (Trung Quốc).

Câu 10. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ đã nói câu nói đó tại sự kiện nào?

A. Hiệp định Giơ-ne-vơ, năm 1954.

B. Khi Người đến thăm bộ đội Sư đoàn 308 ở Đền Hùng trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954.

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959).

D. Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”, ngày 25/11/1945.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button