Góc học tâp

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng B – tuần 1

Sau đây là chi tiết đáp án thi thật Học và làm theo Bác 2021 bảng B dành cho sinh viên, mời các bạn tham khảo.

CÂU HỎI SỐ 1

Bạn đang xem: Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B

“Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của họ để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước”là chủ trương của Đảng đối với tầng lớp, giai cấp nào?

 1. Tư sản dân tộc
 2. Địa chủ phong kiến
 3. Tư sản mại bản
 4. Tiểu tư sản

CÂU HỎI SỐ 2

Đoàn 759 với nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện cho chiến trường miền Nam được thành lập năm nào?

 1. 1960
 2. 1959
 3. 1969
 4. 1965

Ngày 23 tháng 10 năm 1961, thành lập Đoàn 759.

CÂU HỎI SỐ 3

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

 1. chăm chỉ
 2. đam mê
 3. tận tụy 
 4. say mê

CÂU HỎI SỐ 4

Quốc hội khóa quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào thời gian nào?

 1. Ngày 23 – 11- 1946
 2. Ngày 19 – 12 – 1946
 3. Ngày 31-1 – 1946
 4. Ngày 6-5-1951

CÂU HỎI SỐ 5

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực từ năm nào đến năm nào?

 1. Từ năm 1994 đến cuối năm 2014
 2. Từ năm 1982 đến năm 2014
 3. Từ năm 1982 đến năm 1994
 4. Từ năm 1994 đến 2018

CÂU HỎI SỐ 6

Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan Chính phủ

 1. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
 2. Việc gì lợi cho chính quyền, cần làm ngay
 3. Việc gì khó quá, thì ta phải tránh
 4. Việc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được

CÂU HỎI SỐ 7

Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau đây (tức là chính phủ được bầu 1946) phải là một ……”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. Chính phủ thuộc địa
 2. Chính phủ liêm khiết
 3. Chính phủ bù nhìn
 4. Chính phủ có thể làm việc

CÂU HỎI SỐ 8

Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định thành lập một đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Thừa Thiên
 2. Quảng Ngãi
 3. Quảng Bình
 4. Quảng Nam

CÂU HỎI SỐ 9

Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc , các gnh em sẽ phải…., nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình.” Hãy chọn đáp án đúng

 1. tu dưỡng đạo đức
 2. vừa làm, vừa học
 3. làm “quan cách mạng”.
 4. hi sinh gian khổ

CÂU HỎI SỐ 10

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với nhân dân phải thế nào?

 1. kính trọng, thật thà
 2. lễ phép, thẳng thắn
 3. lễ phép, thật thà
 4. kính trọng, lễ phép

CÂU HỎI SỐ 11

Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

 1. 196 quốc gia
 2. 166 quốc gia
 3. 76 quốc gia
 4. 186 quốc gia

CÂU HỎI SỐ 12

Hòa để tiến là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

 1. Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1946
 2. Từ 19 – 12 – 1946 đến 7 – 5 – 1954
 3. Từ 6 – 3 – 1946 đến 19-12 – 1946
 4. Từ 8 5 – 1954 đến 21-7-1954

CÂU HỎI SỐ 13

“Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng Chiến công Đồng Khởi vang vùng Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiên) Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

 1. Quảng Nam
 2. Quảng Ngãi
 3. Bến Tre
 4. Đồng Tháp

CÂU HỎI SỐ 14

Trong bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/191945), Hồ Chí Minh đã dặn các cán bộ vừa tốt nghiệp phải

 1. Cần, kiệm, hi sinh, công bằng
 2. Công bình, chính trực
 3. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
 4. Công tâm, chính trực

CÂU HỎI SỐ 15

Báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng – được quyết định xuất bản vào lúc nào?

 1. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951
 2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960
 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 4. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935

CÂU HỎI SỐ 16.

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với Chính phủ phải thế nào?

 1. tuyệt đối trung thành
 2. tuyệt đối tận tụy
 3. tuyệt đối tin tưởng
 4. tuyệt đối phục vụ

CÂU HỎI SỐ 17

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để cập đến hoàn cảnh lịch sử nước ta ở giai đoạn nào?

 1. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ
 2. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945
 3. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945
 4. Sau khi phát động Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

CÂU HỎI SỐ 18

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh đối với tự mình phải thế nào?

 1. trung thành, dũng cảm
 2. cần, kiệm, liêm, chính
 3. kính trọng, lễ phép
 4. chí, công, vô tư

CÂU HỎI SỐ 19

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 1. 20/12/1959
 2. 20/12/1960
 3. 09/10/1960
 4. 17/1/1960

CÂU HỎI SỐ 20

Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hổ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

 1. Nắm vững chính sách, đi đúng hướng, làm tròn nghĩa vụ
 2. Nắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phận
 3. Nắm vững chính sách, đi đúng đường, làm tròn nhiệm vụ
 4. Nắm vững chính sách, đi theo quần chúng, làm tròn nhiệm vụ

CÂU HỎI SỐ 21.

Thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

 1. Lý Nhân Tông
 2. Lý Thánh Tông
 3. Lý Thái Tông
 4. Lý Anh Tông

CÂU HỎI SỐ 22

Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

 1. Đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Gionevo
 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận
 3. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng
 4. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang

CÂU HỎI SỐ 23

Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng kiến để tìm ra được cách làm việc mà không mất lòng dân. Nhất là đối với các chữ CÂN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì các bạn ….cho dân chúng theo”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. phải có biện pháp mạnh bắt buộc
 2. phải đi tận nơi, phải xem tận chỗ
 3. phải thực hành trước, phải làm gương
 4. phải tuyên truyền, phải giải thích

CÂU HỎI SỐ 24

Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiều trong các nước có biến?

 1. đứng thứ 3 trong số 157 nước có biển
 2. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

CÂU HỎI SỐ 25

“ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Chương trình tóm tắt của Đảng
 2. Chánh cương vắn tắt của Đảng
 3. “ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp minh lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?
 4. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CÂU HỎI SỐ 26

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh đối với địch phải thế nào?

 1. kiên quyết, khôn khéo
 2. quyết đoán, thông minh
 3. kiên quyết, thông minh
 4. khôn khéo, thông minh

CÂU HỎI SỐ 27

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. thân ái giúp đỡ
 2. ân cần giúp đỡ
 3. chân thành giúp đỡ
 4. đoàn kết giúp đỡ

CÂU HỎI SỐ 28

Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

 1. hỏng việc
 2. hiểu việc
 3. mất việc
 4. hết việc

CÂU HỎI SỐ 29

Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 10/59
 2. Luật 5/59
 3. Luật 1/59
 4. Luật 5/57

CÂU HỎI SỐ 30

Điền từ còn thiếu vào câu thơ dưới đây trong bài Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương ………… phải thương nhau cùng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Con Hồng cháu Lạc
 2. Con ông cháu cha
 3. Con rồng cháu tiên
 4. Con Hồng cháu tiên

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button