Góc học tâp

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng A

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2021 đã được Tập đoàn Giáo dục Egroup phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động rộng rãi đến học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên… Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 10/9/2021 đến ngày 28/11/2021. Đây là dịp để các thí sinh trên toàn quốc nâng cao hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để dự thi Học và làm theo Bác 2021 các bạn truy cập vào website https://hocvalamtheobac.vn/.

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Tuần 3

CÂU HỎI SỐ 1.

Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng (16/5/1955)

Bạn đang xem: Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng A

 1. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng).
 2. Quân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
 3. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Nam.
 4. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô.

CÂU HỎI SỐ 2

Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

 1. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mang
 2. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ
 3. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú
 4. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

CÂU HỎI SỐ 3

Trong bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải củng cố tốt và phát triển tốt…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tinh thần đoàn kết
 2. quốc phòng an ninh
 3. Đảng và Đoàn
 4. chi bộ “Bốn tốt”

CÂU HỎI SỐ 4.

Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uylism Ugbi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình
 2. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất
 3. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giói
 4. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa binh

CÂU HỎI SỐ 5

Trong bài nói tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị (1963), Hồ Chí Minh cho rằng: “Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính…một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. chí công vô tư
 2. vô tư trong sáng
 3. vì nước, vì dân
 4. trung thực, giản dị

CÂU HỎI SỐ 6

Trong bài nói tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động Việt Nam (19-1-1959) Hồ Chí Minh nói: “Để là người làm chủ nước nhà, thanh niên phải ra sức…. chính trị, kĩ thuật, văn hóa”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. học tập
 2. rèn luyện
 3. quan tâm
 4. trau dồi

CÂU HỎI SỐ 7

Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. đoàn kết
 2. trong sạch
 3. vững mạnh
 4. dân chủ

CÂU HỎI SỐ 8

Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Cuối cùng, tôi để lại … cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. một tình thương bao la
 2. những lời chúc tốt đẹp
 3. những tình cảm chân thành
 4. muôn vàn tình thân yêu

CÂU HỎI SỐ 9

Bãi biển nào sau đây đã được bình chọn là một trong 100 bãi tắm đẹp nhất hành tinh?

 1. Bãi biển Sầm Sơn.
 2. Bãi biển Cửa Lò
 3. Bãi biển Nha Trang
 4. Bãi biển Đồ Sơn

CÂU HỎI SỐ 10

Trong bài về đạo đức cách mạng (1976), Hổ Chí Minh viết: “Cách mạng là…, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự nghiệp của quần chúng
 2. sự nghiệp của dân tộc
 3. sự nghiệp của toàn dân
 4. sứ mệnh của nhân dân

CÂU HỎI SỐ 11.

Với chiến lược quân sự “tìm diệt”, Mĩ muốn. thay đổi điều gì trong cục diện chiến tranh ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965 – 1968?

 1. Giành lại thể chủ động trên chiến trường.
 2. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
 3. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 4. Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.

CÂU HỎI SỐ 13

Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đưa ra lập trường 4 điểm”. Đó là lập trường gì ?

 1. Lập trường độc lập
 2. Lập trường dân tộc
 3. Lập trường dân chủ
 4. Lập trường hòa bình

CÂU HỎI SỐ 14

Trong bài Nhiều – báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no, phải luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thật nhiều người … sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. trực tiếp
 2. tham gia
 3. cải tiến
 4. chỉ đạo

CÂU HỎI SỐ 15.

Trong bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, … là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết …, biết kỹ thuật.” Hãy chọn đáp án đúng?

 1. ngoại giao
 2. kinh tế
 3. văn hóa
 4. chính trị

CÂU HỎI SỐ 16.

Trong báo Nhân dân số 2107 (23-12-1959) Hổ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thi cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải … ”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác
 2. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
 3. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập
 4. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

CÂU HỎI SỐ 17.

Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh nói về đức tính của nhân dân ta như thế nào?

 1. chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tiết kiệm
 2. anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù
 3. anh hùng, mạnh mẽ, hăng hái xung phong
 4. có chí tiến thủ, khó khăn nào cũng vượt qua

CÂU HỎI SỐ 18

Đời vua, chủ nào sau đây đã thành lập đội Hoàng Sa” đi khai thác hải sản và tìm lượm hóa vật của tàu trên quần đảo Hoàng Sa?

 1. Chúa Nguyễn
 2. Vua nhà Lê
 3. Chúa Trịnh
 4. Vua nhà Mạc

CÂU HỎI SỐ 19

Nêu ý nghĩa câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người?

 1. cho thấy Bác rất sáng suốt, tài tình
 2. Khẳng định vai trò của việc trồng cây
 3. Khẳng định tầm nhìn xa của Bác
 4. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục

CÂU HỎI SỐ 20

Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là ….”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. lực lượng góp phần không nhỏ
 2. lực lượng chăm sóc cây
 3. lực lượng có vai trò nòng cốt
 4. lực lượng góp phần đắc lực

CÂU HỎI SỐ 21.

Trong Thơ mừng năm 1961, Hồ Chí Minh đã chúc cả nước điều gì? Hãy chọn đáp án đúng?

 1. Bắc Nam đoàn kết thành công
 2. Kế hoạch 5 năm thành công
 3. phong trào trồng cây thành công
 4. Hòa bình thống nhất thành công

CÂU HỎI SỐ 22.

Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. khi ra làm việc sẽ khác ngay
 2. khi bắt tay vào làm sẽ tốt
 3. khi ra làm việc sẽ tốt hơn
 4. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

CÂU HỎI SỐ 24

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ của…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. anh hùng dân tộc
 2. cách mạng giải phóng dân tộc
 3. thanh niên làm theo lời Bác
 4. cách mạng Tháng Tám vẻ vang

CÂU HỎI SỐ 25

Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miễn Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công”?

 1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
 2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 1960).
 3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
 4. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973).

CÂU HỎI SỐ 26

Hãy cho biết thái độ của Hồ Chí Minh với chính phủ thực dân Pháp khi viết: “Cái vui nhất là ngày đến Chính phủ cũng không nhận ra được khách thật của mình nữa và để chắc chắn trong nhiệm vụ tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất cả người An Nam vào hàng vua chúa” (Vi hành)?

 1. hãnh diện trước sự đối đãi của Chính phủ thực dân Pháp với người An Nam
 2. mỉa mai cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam
 3. đau xót trước sự thờ ơ của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua nước Nam.
 4. vui mừng trước cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam

CÂU HỎI SỐ 27

Lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chính trị chứng “Việt Nam hoa chiến tranh” của Mĩ ở miền Nam?

 1. Công nhân, nông dân
 2. Nông dân, thợ thủ công
 3. Học sinh, sinh viên
 4. Tăng ni, phật tử

CÂU HỎI SỐ 28

Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (1963), Hồ Chí Minh. viết: “Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn nữa …”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. giáo dục tư tưởng
 2. về mặt đức dục
 3. giáo dục nhân cách
 4. về mặt trí dục

CÂU HỎI SỐ 29

Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, …, không gi được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. dân tộc Việt Nam là một
 2. Tổ quốc Việt Nam là một
 3. nhân dân Việt Nam là một
 4. đồng bào Việt Nam là một

CÂU HỎI SỐ 30

Hòn đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất ở quần đảo Nam Du?

 1. Hòn Lớn
 2. Hòn Mốc
 3. Hòn Mấu
 4. Hòn Nồm

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Tuần 2 bộ số 1

CÂU HỎI SỐ 1

Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong phong trào toàn dân thi đua, chắc rằng ở trường cũng thi đua Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ Thầy và trò … đoàn. kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. luôn luôn
 2. thật thà
 3. cùng nhau
 4. quyết tâm

CÂU HỎI SỐ 2

Vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo Việt Nam được thành lập sớm nhất là:

 1. vườn quốc gia Côn Đảo.
 2. Vườn quốc gia Xuân Thủy.
 3. vườn quốc gia Phú Quốc.
 4. Vườn quốc gia Cát Bà.

CÂU HỎI SỐ 3

“Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình”. Đây là nội dung của văn bản nào?

 1. Thư gửi Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ 1/11/1945
 2. Thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc 1946
 3. Luật đầu tư nước ngoài 1987
 4. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

CÂU HỎI SỐ 4

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang” (4/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc răng: nước nhà là nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng. thành công và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho … ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Tổ quốc
 2. đất nước
 3. toàn dân
 4. nhân dân

CÂU HỎI SỐ 5

Trong bài phát biểu tại: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam” (5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phải góp tài góp sức để cải tiến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là … rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhiệm vụ
 2. công việc
 3. trọng trách
 4. trách nhiệm

CÂU HỎI SỐ 6

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời gian nào?

 1. Ngày 26-3-1942
 2. Ngày 12-3-1941
 3. Ngày 10-5-1942
 4. Ngày 15-5-1941

CÂU HỎI SỐ 7

Trong “Thư gửi các em học sinh”. (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhằm thực hiện mục tiêu
 2. đều nhằm hướng tới
 3. là thực hiện chủ trương
 4. đều nhằm mục đích

CÂU HỎI SỐ 8

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ | trống cho phù hợp.

 1. Toàn dân
 2. các cử tri
 3. Toàn Đảng
 4. Nhân dân

CÂU HỎI SỐ 9

Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. phải chú trọng
 2. cần lưu ý
 3. phải coi trọng
 4. phải kết hợp

CÂU HỎI SỐ 10

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. nhân dân
 2. nước nhà
 3. giai cấp
 4. nhà nước

CÂU HỎI SỐ 11

Ai là là người chiến sĩ biệt động đã thực hiện cuộc đánh bom không thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Robert McNamara ngày 2/5/1964 và bị xử tử hình?

 1. Nguyễn Văn Trỗi
 2. Võ Thị Thắng
 3. Trần Văn Ơn
 4. Nguyễn Thái Bình

CÂU HỎI SỐ 12

Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. Mậu dịch quốc doanh
 3. Nhg Thương vụ
 4. Bộ Tài Chính

CÂU HỎI SỐ 13

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Tg nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hổng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. hăng hái anh dũng
 2. hăng hái xung phong
 3. quyết chí bền gan
 4. xung kích đi đầu

CÂU HỎI SỐ 14

Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop.

 1. năng lực
 2. khả năng
 3. tiềm năng
 4. phẩm chất

CÂU HỎI SỐ 15

Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

 1. cát Bà và Châu thổ sông Hồng.
 2. châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.
 3. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.
 4. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

CÂU HỎI SỐ 16

Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thế nào là … và tác phong xã hội chủ nghĩg? Có ý thức làm chủ nước nhà, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩg, và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan điểm
 2. phong cách
 3. tư tưởng
 4. tinh thần

CÂU HỎI SỐ 17.

Hãy chọn đáp án đúng. Đoạn văn sau đây: “Trình độ văn hoá của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khối phục kinh tế phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đoạn văn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

 1. Thư gửi các em học sinh (24/10/1955).
 2. Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá, (31/8/1960).
 3. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968).
 4. Thư gửi đồng bào đã thanh toán nạn mù chữ (24/12/1956)

CÂU HỎI SỐ 18

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì nhân dân ta phải nâng cao tinh thần làm chủ. Mọi người phải làm …. của người chủ: cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tròn trách nhiệm
 2. hết khả năng
 3. hết trách nhiệm
 4. hết nghĩa vụ

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng A – Tuần 1

CÂU HỎI SỐ 1

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự nghiệp của dân tộc
 2. cách mạng của dân tộc
 3. đất nước của mình
 4. vận mạng của mình

CÂU HỎI SỐ 2

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức
 2. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn
 3. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật
 4. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

CÂU HỎI SỐ 3

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nâng cao tổ chức và kỷ luật
 2. khiêm tốn và giản dị
 3. chống chủ nghĩa cá nhân
 4. tăng cường đoàn kết

CÂU HỎI SỐ 4

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Nếu không có đạo đức cách mạng thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. có tài cũng không làm được
 2. có tài cũng vô dụng
 3. không thể làm tốt nhiệm vụ
 4. không phát huy được năng lực

CÂU HỎI SỐ 5

Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Cải tiến kĩ thuật”
 2. Bạch đầu quân
 3. Ba xây, ba chống
 4. Ba sẵn sàng

CÂU HỎI SỐ 6

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chủ nghĩa xã hội
 2. chủ nghĩa yêu nước
 3. chủ nghĩa dân tộc
 4. chủ nghĩa anh hùng cách mạng

CÂU HỎI SỐ 7

cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỷ XIX?

 1. Pháp
 2. Nhật
 3. Ý
 4. Tây Ban Nha

CÂU HỎI SỐ 8

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoa VI (từ 24/6 – 3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

 1. Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Sài Gòn.
 3. Sài Gòn – Chợ Lớn.
 4. Chợ Lớn.

CÂU HỎI SỐ 9

Trong Bài bệnh tự kiêu, tự ái (1948), Hồ Chí Minh viết: “ Tự kiểu nhất định sẽ đi đến

 1. thành công
 2. kết quả
 3. thất bại
 4. chiến thắng

CÂU HỎI SỐ 10

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng fg lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết thắng
 2. nhân dân
 3. vững mạnh
 4. chủ lực

CÂU HỎI SỐ 11

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. hoàn thuận, chung sức chiến đấu
 2. các tầng lớp đoàn kết một lòng
 3. thương yêu nhau như anh em một nhà
 4. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

CÂU HỎI SỐ 12

Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Trung thu trăng sáng như gương / Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thương yêu
 2. nhớ thương
 3. nhớ mong
 4. thương mến

CÂU HỎI SỐ 13

Trong bài Hai ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tích cực tham gia
 2. sự ủng hộ nhiệt tình
 3. sức đoàn kết chặt chẽ
 4. tinh thần kháng chiến

CÂU HỎI SỐ 14

Bờ biển nào ở nước ta có đặc điểm là: “có địa hình thấp và nhiều cửa sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành các rừng đước ngập mặn nổi tiếng”?

 1. Bờ biển đồng bằng sông Hồng
 2. Bờ biển Tây Nam Bộ
 3. Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long
 4. Bờ biển Nam Trung Bộ

CÂU HỎI SỐ 15

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì… . Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chủ nghĩa xã hội
 2. giải phóng dân tộc
 3. tiến bộ xã hội
 4. quần chúng nhân dân

CÂU HỎI SỐ 16

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Trí là phải có óc ………. để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nhạy bén
 2. thông minh
 3. sáng suốt
 4. nhanh nhẹn

CÂU HỎI SỐ 17

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. dạy dỗ và chăm lo
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dìu dắt và giáo dục

CÂU HỎI SỐ 18

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) là gì?

 1. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.
 2. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương | trình bình định miền Nam.
 3. Mở rộng vùng kiểm soát.
 4. Củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

CÂU HỎI SỐ 19

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Việc dạy và học cũng thế, mọi người phải … để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm thực hiện
 2. nỗ lực thật nhiều
 3. làm việc bằng hai
 4. dạy và học thật tốt

CÂU HỎI SỐ 20

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu là … trong thời đại anh hùng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. lực lượng tiên phong
 2. thế hệ tương lai
 3. đội quân cách mạng
 4. thế hệ anh hùng

CÂU HỎI SỐ 21

Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải ghét, …………..bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn. Vì chúng nó mà chúng ta khổ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. ghét chua ghét chát
 2. ghét đắng ghét chua
 3. ghét cay ghét đắng
 4. ghét cay ghét mặn

CÂU HỎI SỐ 22

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 2. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 3. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 4. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

CÂU HỎI SỐ 23

Trong bài Thư gửi các cháu nhi đồng nhân Tết trung thu 1948 (1948), Hồ Chí Minh viết: “Bác chúc các cháu ………… ……. và gửi các cháu nhiều cái hôn Trung thu”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. vui vẻ, mạnh khỏe
 2. mạnh khỏe, may mắn
 3. mạnh khỏe, học giỏi
 4. vui vẻ, hạnh phúc

CÂU HỎI SỐ 24

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM
 2. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc
 3. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
 4. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

CÂU HỎI SỐ 25

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là … , một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm trung thành với cách mạng
 2. một lòng trung thành với cách mạng
 3. tuyệt đối trung thành với cách mạng
 4. triệt để trung thành với cách mạng

CÂU HỎI SỐ 26

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lân thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta …….mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. biết
 2. nhớ
 3. tin
 4. hiểu

CÂU HỎI SỐ 27

Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiểu” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Theo ý Bác thì đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. trồng càng nhiều càng quý
 2. trồng nhiều cây và chăm sóc để cây tươi tốt
 3. trồng cây nào phải tất cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít
 4. trồng cây nào cũng tốt, càng nhiều càng tốt

CÂU HỎI SỐ 28

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân như cá với nước, …, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm đấu tranh
 2. đoàn kết một lòng
 3. cùng nhau xây dựng
 4. chung sức phấn đấu

CÂU HỎI SỐ 29

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. xây dựng xã hội mới
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dạy dỗ và chăm lo

CÂU HỎI SỐ 30

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?

 1. Bình Giã
 2. Ấp Bắc
 3. Ba Gia
 4. Vạn Tường

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Tuần 2 bộ số 2

Câu hỏi số 1:

Trong tác phẩm “Dân vận” (15-10-1949), Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử r Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, …… đều ở nơi dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. quyền hành và lực lượng
 2. quyền hành và sức mạnh
 3. quyền lực và trí tuệ
 4. sức mạnh và quyền bính

Câu hỏi số 2:

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

 1. Khởi nghĩa Yên Bái
 2. Khởi nghĩa Bắc Sơn
 3. Xô Viết Nghệ Tĩnh
 4. Khởi nghĩa Nam Kỳ

Câu hỏi số 3:

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có … để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. kế hoạch thật tốt
 2. chỉ đạo cụ thể
 3. chính sách rõ ràng
 4. chương trình dài hạn

Câu hỏi số 4:

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. cách mạng
 2. cách mệnh
 3. Mác – Lênin 
 4. chủ nghĩa Mác

Câu hỏi số 5:

Trong “Thư gửi các bạn thanh niên” (17/8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải … và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. rèn luyện tinh thần
 2. rèn luyện quyết tâm
 3. rèn luyện ý chí
 4. chăm lo tu dưỡng

Câu hỏi số 6:

Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, … tăng gia sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. vận động quần chúng
 2. giúp đỡ nhân dân
 3. tổ chức quần chúng
 4. hướng dẫn đồng bào

Câu hỏi số 7:

Trong “Thư gửi các em học sinh” (24-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. đều nhằm mục đích
 2. đều nhằm hướng tới
 3. là thực hiện chủ trương
 4. đều nhằm mục tiêu

Câu hỏi số 8:

Trong “Bài nói tại Đại hội Thanh niên cứu quốc toàn xứ (11/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là … trong ba việc cần yếu nói trên. Và khẩu hiệu là: làm, phải làm cho thắng, nhất định không cho bại”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. xung phong
 2. tiên phong
 3. xung kích
 4. tình nguyện

Câu hỏi số 9:

Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “… là sự nghiệp của quản. chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thấy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. Giáo dục
 2. Quốc phòng an ninh
 3. Văn hóa
 4. Kinh tế

Câu hỏi số 10:

Tại “Lời phát biểu trong buổi tiếp đại biểu nhân dân thủ đô” (16/10/1954), Hồ Chí Minh đã nói:

 1. Chính phủ là người phục vụ nhân dân Hãy chọn đáp án đúng.
 2. Chính phủ là người phục vụ dân
 3. Chính phủ là đày tớ trung thành của nhân dân
 4. Chính phủ là đày tớ của nhân dân

Câu hỏi số 11:

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”(12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Nếu rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì ….. dù tài giỏi mấy, cũng nhất định không làm nên việc gì”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. mọi người
 2. đảng viên
 3. cá nhân
 4. cán bộ

Câu hỏi số 12:

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. vì lợi ích của đồng bào
 2. vì lợi ích của nước nhà
 3. vì lợi ích của giai cấp
 4. vì lợi ích của nhân dân

Câu hỏi số 13:

Trong Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Ta nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. hăng hái xung phong
 2. hăng hái anh dũng
 3. quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
 4. xung kích đi đầu

Câu hỏi số 14:

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. thật thà phụng sự nhân dân.
 2. thật thà phục vụ nhân dân.
 3. trung thực phụng sự nhân dân.
 4. trung thành phục vụ Tổ quốc

Câu hỏi số 15:

Vùng biển Trung Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

 1. Lý Sơn và Phú Quý.
 2. Cù Lao Chàm và Lý Sơn.
 3. Cù Lao Chàm và Phú Quý.
 4. Lý Sơn và Hòn Tre.

Câu hỏi số 16:

Trong Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách học tập: Tổ chức từng ban cao cấp hoặc trung cấp. Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. đi tới thống nhất.
 2. tự nghiên cứu.
 3. chỉ đạo giúp vào.
 4. khảo sát thực tiễn.

Câu hỏi số 17:

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Nói đến chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam là nói đến…..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. chủ trương, chính sách của Đảng
 2. con đường cách mạng Việt Nam
 3. chủ nghĩa dân tộc chân chính
 4. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

Câu hỏi số 18:

Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. vì quyền lợi của nhân dân
 2. vì quyền lợi của đất nước
 3. vì lợi ích của nhân dân
 4. vì lợi ích của nước nhà

Câu hỏi số 19:

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần…., chất phác, khiêm tốn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. chịu khó
 2. lạc quan
 3. gian khổ
 4. nhẫn nại

Câu hỏi số 20:

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. thánh nhân
 2. một vị bồ tát
 3. đấng tối cao
 4. một ông thánh

Câu hỏi số 21:

Trong bài “Đội thanh niên xung phong”(1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. động viên kịp thời
 2. dìu dắt đúng đắn
 3. quan tâm đúng lúc
 4. tổ chức chặt chẽ

Câu hỏi số 22:

Trong “Thư gửi các em học sinh (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhằm thực hiện mục tiêu
 2. đều nhằm mục đích
 3. đều nhằm hướng tới
 4. là thực hiện chủ trương

Câu hỏi số 23:

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. không sợ sệt
 2. không tự ti
 3. không sợ sệt, rụt rè, lùi bước
 4. không nản lòng

Câu hỏi số 24:

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có 3 khu bảo tồn biển là:

 1. Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cồn Cỏ..
 2. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn.
 3. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ.
 4. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Đồ Sơn.

Câu hỏi số 25:

Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan tâm
 2. tổ chức
 3. hướng dẫn
 4. dìu dắt

Câu hỏi số 26:

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền văn hoá mới được đề cập trong Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) là gì?

 1. Toàn diện, khoa học, dân tộc
 2. Hiện đại, dân tộc, đại chúng
 3. Cơ bản, khoa học, đại chúng
 4. Khoa học, dân tộc và đại chúng

Câu hỏi số 27:

Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là … mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. xung kích
 2. xung phong
 3. gương mẫu
 4. tiên phong

Câu hỏi số 28:

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng là…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. cố gắng trung thành với Đảng, với nhân dân
 2. tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân
 3. tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân 
 4. hết lòng trung thành với Đảng, với nhân dân

Câu hỏi số 29:

Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (31961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. con người có ích.
 2. chủ nhân tương lai.
 3. công dân tương lai.
 4. đoàn viên tốt.

Câu hỏi số 30:

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải … đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hổng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. quan tâm bồi dưỡng.
 2. chăm lo giáo dục
 3. chú ý bồi dưỡng, giáo dục
 4. quan tâm động viên.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button