Góc học tâp

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2021 – Tuần 7

Câu hỏi, Đáp án Chung tay vì an toàn giao thông 2021 tuần 7

1. Theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành ngày 8/9/2020, những đối tượng nào phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông công cộng?

A.Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện.

B. Hành khách.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2021 – Tuần 7

C. Ban quản lý/người quản lý phương tiện.

D. Tất cả các đối tượng nêu trên.

2. Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

A.Chỉ được kéo nếu đã nhìn thấy trạm xăng.

B. Chỉ được thực hiện trên đường vắng phương tiện cùng tham gia giao thông.

C. Không được phép.

3. Hành vi vận chuyển đồ vật cồng kềnh bằng xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được phép hay không?

A.Không được vận chuyển.

B. Chỉ được vận chuyển khi đã chằng buộc cẩn thận.

C. Chỉ được vận chuyển vật cồng kềnh trên xe máy nếu khoảng cách về nhà ngắn hơn 2 km.

4. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

A.Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

5. Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

D. Cả 3 biển.

6. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2021 - Tuần 7 (ảnh 2)

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Cả hai biển.

7. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2021 - Tuần 7 (ảnh 3)

A.Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

B .Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

C. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

D. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

8. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2021 - Tuần 7 (ảnh 4)

A. Xe con.

B. Xe mô tô.

9.Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ phương tiện, người lái xe và đơn vị đăng kiểm trong việc bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ?

A.Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định.

B. Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện việc kiểm định phải chịu trách nhiệm về việc xác nhận kết quả kiểm định.

C. Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

10.“Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định như vậy trong văn kiện nào dưới đây?

A. Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” (ngày 25/11/1945).

B. Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” (ngày 5/11/1946).

C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (ngày 12/12/1946).

D. “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (ngày 19/12/1946).

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button