Góc học tâp

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 3

Sắp đến kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn dành cho các đối tượng là công dân từ đủ 12 tuổi trở lên đang học tập, sinh sống, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 3

Câu hỏi 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thành lập năm nào?

A. Năm 1934

Bạn đang xem: Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 3

B. Năm 1936

C. Năm 1935

D. Năm 1933

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn nổi tiếng với những trái cây đặc sản nào?

A. Quýt Bắc Sơn

B. Hồng Bảo Lâm, Đào Mẫu Sơn

C. Cả 3 phương án đều đúng

D. Na Chi Lăng

Câu hỏi 3: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy đảng viên?

A. Có 6 đảng viên

B. Có 5 đảng viên

C. Có 7 đảng viên

D. Có 4 đảng viên

Câu hỏi 4: Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn là ai?

A. Đồng chí Hoàng Văn Thụ

B. Đồng chí Mã Khánh Phương

C. Đồng chí Lương Văn Tri

D. Đồng chí Đoàn Viết Bứng

Câu hỏi 5: Ban Cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

A. Tháng 10/1934

B. Tháng 9/1934

C. Tháng 8/1934

D. Tháng 7/1934

Câu hỏi 7: Năm 1932, các tổ chức quần chúng cách mạng khu vực biên giới được gây dựng ở những địa danh nào?

A. Khưa Đa

B. Cả 3 phương án đều đúng

C. Ma Mèo

D. Tân Yên, Thụy Hùng

Câu hỏi 8: Tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm nào?

A. Năm 2008

B. Năm 2007

C. Năm 2006

D. Năm 2009

Câu hỏi 9: Thành phố Lạng Sơn có những danh thắng nổi tiếng nào?

A. Chùa Tiên, Giếng Tiên

B. Động Tam Thanh, Động Nhị Thanh

C. Cả 3 phương án đều đúng

D. Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 – 2020, độ che phủ rừng của tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

A. Đạt 61%

B. Đạt 62%

C. Đạt 63%

D. Đạt 60%

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button