Giáo dục

Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – trang 71 lịch sử lớp 6. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương nhé.

                                    

Bạn đang xem: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

 • Hoàn cảnh:
  • Khúc Thừa Dụ là một hào trường ở Hồng Châu (Hải Dương)
  • Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm tống binh và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
  • Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ An Nam đô hộ.
 • Những việc làm của họ Khúc:
  • Đặt lại các khu vực hành chính cử người trông coi mọi việc đến tận xã
  • Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.
  • Lập lại sổ hộ khẩu…

2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931)

 • Mùa thu năm 930 quân Nam Hán sang đánh nước ta
 • Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu
 • Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc, bao vây tấn công thành Tống Bình. Chiếm được thành và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Chúng bị đánh tan tác.
 • Dương Đình Nghệ tiếp tục tự xưng là Tiết Độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ…

Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích:

 • Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm tống binh và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
 • Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ An Nam đô hộ.
 • Việc nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ là Tiết độ sứ có ý nghĩa thể hiện đất nước giành được quyền tự chủ, xóa bỏ đi chính quyền đô hộ của nhà Đường.

Câu 2: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Năm 907, Khúc Thừa Dụ mấy, con trai Khúc Hạo đã thay cha lên giữ chức Tiết độ sứ theo đường lối: “ Chính sự cốt chuông khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui…”

Những việc làm này của Khúc Hạo nhằm mục đích: Xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.  Cuộc sống của người Việt do người Việt cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

Ngoài ra, việc làm đó còn chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu của giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

Câu 3: Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Khi nhận thấy Nam Hán đang có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo đã gửi con trai của mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin.

Mục đích của việc làm này là: nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó. Bởi  lúc bấy giờ, nền tự chủ của nước ta vừa mới xây dựng, lực lượng còn yếu và non nớt.

Câu 4: Dựa và lược đồ (SGK, trang 72), em hãy trình bày diễn biến cuộc….

Dựa và lược đồ (SGK, trang 72), em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Trả lời:

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ:

 • Tháng 3/932, không đầy nửa năm sau cuộc xâm lược của Nam Hán, Dương Đình Nghệ đem quân ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.
 • Quân Hán lo sợ cho người về nước cầu cứu. Tuy nhiên, quân viện trợ chưa đến thành đã bị đội quân của Dương Đình Nghệ đánh tan vỡ, tướng chỉ huy của địch Trịnh Bảo bị giết chết. Đạo quân cứu viện của giặc bị tiêu diệt.
 • Cuộc khánh chiến kết thúc thắng lợi. Đât nước giành lại được chính quyền, Dương Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm….

Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ ?

Trả lời:

Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước trong hoàn cảnh:

 • Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.
 • Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm tống binh và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
 • Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ An Nam đô hộ.

Những việc làm của họ Khúc để củng cố quyền tự do là:

 • Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã
 • Xem xét và định hình lại mức thuế
 • Bãi bỏ các thứ thuế lao dịch của thời Bắc thuộc
 • Lập lại sổ hộ khẩu.

Câu 2: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất….

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?

Trả lời:

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa:

 • Lật đổ chính quyền đô hộ, xây dựng chính quyền tự chủ.
 • Là sự kiện mở đầu cho thời kì độc lập hoàn toàn của dân tộc ta.
 • Khẳng định tinh thần chiến đấu của nhân dân ta, luôn sẵn sàng và có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc từ đời này sang đời khác.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button