Góc học tâp

Con giun xéo lắm cũng quằn nói đến quy luật nào?

Câu hỏi: Con giun xéo lắm cũng quằn nói đến quy luật nào?

Trả lời: 

Con giun xéo lắm cũng quằn nói đến quy luật thứ ba của phép biện chứng duy vật, đó là quy luật phủ định của phủ định

Bạn đang xem: Con giun xéo lắm cũng quằn nói đến quy luật nào?

Người ta thường hay nói : “sức chịu đựng của con người là có hạn”, đâu chỉ riêng con người mà mọi sự vật cũng vậy. Cái gì cũng nên có điểm dừng và sức chịu đựng của nó. Do  vậy tục ngữ có câu “Con giun xéo lắm cũng quằn” là khi mọi chuyện đạt đến giới hạn thì tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng khiến người ta phải bất ngờ, không biết trước được.

Cùng Ukunifair tìm hiểu thêm về quy luật này nhé!

1. Phủ định, phủ định biện chứng là gì? 

Phủ định: là sự xóa bỏ hoặc thay thế sự tồn tại của sự vật, sự việc này bằng sự vật, sự việc khác, sự phủ định này có thể tạo ra sự phát triển hoặc không. Trong khi đó, trong triết học, phủ định là một phép biện chứng, dùng để chỉ sự phủ định đồng thời phải tạo ra những điều kiện, tiền đề phát triển của sự vật.

Phủ định biện chứng: là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, tự thân sự phát triển và là mắt khâu trong quá trình dẫn tới sự ra đời của một sự vật mới, cái mới tiến bộ hơn sự vật cũ.

Khi có sự phủ định thì sẽ là phá hủy những cái cũ, không tạo tiền đề cho sự tiến lên và lực lượng phủ định được đưa từ ngoài vào kết cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, là sự phủ định tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cho cái cũ.

=> Phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, là một mắt khâu trên con đường dẫn tới sự ra đời của cái mới tiến bộ hơn so với cái bị phủ định.

Ví dụ: Quả dưa hấu thời nguyên thủy có vỏ dày, cùi ít, không ngọt và không mọng nước. Qua hàng trăm năm phát triển, bản thân giống loài này cũng có những sự thay đổi về mã gen, từ đó, cho ra loại dưa hấu ở hiện đại: ít hạt, mọng nước, cùi mỏng,…

2. Phủ định của phủ định là gì? Nội dung quy luật

Khái niệm: Phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ khuynh hướng cơ bản, phổ biến của mọi sự vận động, phát triển diễn ra trong thế giới thông qua những chu kỳ “phủ định của phủ định” – đó là khuynh hướng đi lên.

Trong quá trình phủ định biện chứng của sự vật, tồn tại hàng loại những “phủ định của phủ định”  của những sự vật, sự việc nối tiếp nhau và được lặp đi lặp lại một cách liên tục trong quá trình vận động, phát triển của sự vật.

Quá trình phủ định biện chứng gây nên hiện tượng phát triển của sự vật, hiện tượng theo chu kỳ “ xoáy ốc”. Chúng là sự lặp lại hình thái ban đầu của mỗi chu kỳ phát triển nhưng trên một cơ sở cao hơn qua hai lần phủ định cơ bản.

Nội dung: Quy luật phủ định (hay quy luật phủ định của phủ định) là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin, quy luật này chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển, theo đó sự phát triển của sự vật, hiện tượng có xu hướng, khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu nhưng ở trình độ cao hơn, phát triển theo hình xoắn trôn ốc.

3. Ý nghĩa và vận dụng quy luật vào đời sống thực tiễn

Ý nghĩa của Quy luật phủ định của phủ định đã chỉ rõ sự phát triển là khuynh hướng chung, là tính tất yếu của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Song, quá trình phát triển không diễn ra theo đường thẳng nhưng diễn ra quanh co phức tạp, phải trải qua nhiều lần phủ định, nhiều khâu trung gian. Điều đó giúp chúng ta tránh được cách nhìn phiến diện, giản đơn trong việc nhận thức các sự vật, hiện tượng, đặc biệt là các hiện tượng xã hội, và do vậy cần phải kiên trì đổi mới, khắc phục khuynh hướng bi quan, chán nản, dao động trước những khó khăn của sự phát triển.

Trong đời sống ta có ví dụ sau:

Hạt thóc → Cây mạ → Cây lúa → Hạt thóc

1. Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1)

2. Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2).

3. Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phải là 1 hạt mà là nhiều hạt)

Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Tóm lại quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong bản thân sự vật quyết định. Mỗi lần phủ định là kết quả đấu tranh và chuyển hoá giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật – giữa mặt khẳng định và mặt phủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra làm cho sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với mình. Sự phủ định lần thứ hai được thực hiện dẫn tới sự vật mới ra đời. Sự vật này đối lập với cái được sinh ra ở lần phủ định thứ nhất. Nó được bổ sung nhiều nhân tố mới. Như vậy, sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button