Góc học tâp

Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây?

Câu hỏi: Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây?

A. Tuổi thọ bình quân, thành tựu giáo dục, thu nhập bình quân đầu người

B. Tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân đầu người

Bạn đang xem: Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây?

C. Tuổi thọ bình quân, thành tựu giáo dục

D. Thành tựu giáo dục, thu nhập bình quân đầu người

Trả lời: 

Đáp án đúng: A

Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí: Tuổi thọ bình quân, thành tựu giáo dục, thu nhập bình quân đầu người.

Cùng Ukunifair tìm hiểu nội dung về Chỉ số phát triển con người HDI là gì dưới đây nhé

[CHUẨN NHẤT] Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây

1. Khái niệm Chỉ số phát triển con người (Human Development Index)

Chỉ số phát triển con người trong tiếng Anh là Human Development Index, viết tắt là HDI.

Chỉ số phát triển con người (Human Development Index) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỉ lệ biết chữ (học vấn) và tuổi thọ của các quốc gia trên thế giới.

Người tạo ra chỉ số HDI

Nhà kinh tế Pakistan Mahbub ul Haq đã tạo ra HDI vào năm 1990, chỉ số này được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sử dụng để đo lường sự phát triển của đất nước. Tính toán chỉ số kết hợp bốn tiêu chí chính gồm: tuổi thọ sức khỏe, số năm đi học dự kiến, số năm đi học trung bình cho giáo dục và Tổng thu nhập quốc dân trên đầu người cho mức sống.

Hàng năm UNDP xếp hạng các quốc gia dựa trên báo cáo HDI được công bố trong báo cáo thường niên của họ. HDI là một trong những công cụ tốt nhất để theo dõi mức độ phát triển của một quốc gia, vì nó kết hợp tất cả các chỉ số kinh tế và xã hội chính chịu trách nhiệm cho sự phát triển kinh tế.

2. Công thức 

HDI chứa đựng ba yếu tố cơ bản: Thu nhập (GNI/người), tri thức (thông qua chỉ số học vấn) và sức khỏe (thể hiện qua tuổi thọ bình quân kì vọng tính từ thời điểm mới sinh):

[CHUẨN NHẤT] Chỉ số phát triển con người hdi được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây (ảnh 2)

    Trong đó:

HDI1: Chỉ số thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương.

HDI2: Chỉ số học vấn

HDI3: Chỉ số tuổi thọ bình quân

HDI nhận giá trị từ 0 đến 1. HDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát triển con người càng cao, trái lại càng gần 0 có nghĩa là trình độ phát triển con người càng thấp.

HDI >= 0,8: Nước phát triển con người cao

0,51 <= HDI <= 0,79: Nước phát triển con người trung bình;

HDI <= 0,50: Nước phát triển con người thấp

    Ví dụ:

Các chỉ số của Canada/98

GDP/người: 19232 USD

Tuổi thọ TB: 77 tuổi

Tỉ lệ biết chữ: 99%                           99% x 2   + 12.1

Số năm đi học TB: 12,1       G =    ——— ———— = 70.03

                                                                        3

    Cách tính:

              Lg 19232 – Lg100               2.284         

HDI1:  = ———————-   = —————— = 0.877

            Lg 40000 – Lg 100                2.602  

              Lg 70.03 – Lg0

HDI2: = ——————– = 0.922                                                       

             Lg 100 – Lg0

            Lg 77- Lg25            0.489

HDI3: = —————— = ———- = 0.920

            Lg85- Lg25             0.531

              0.877 + 0.922 + 0.920                         

HDI = —————————– = 0.906        

                            3

             1- (0.877 + 0.922 + 0.920)       

HDI = ——————————–   = -0.573

                        3

HDI 2 =(0.997) thì  HDI = 0.931

3. Tác dụng của chỉ số HDI là gì?

– Chỉ số HDI giúp đánh giá tiềm năng phát triển con người của một quốc gia.

– Là thước đo bổ sung để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia bên cạnh việc xem xét các số liệu thống kê tiêu chuẩn về tăng trưởng kinh tế.

– Chỉ số này cũng có thể được sử dụng để xem xét các lựa chọn chính sách khác nhau của các quốc gia xem có phù hợp với người dân của đất nước mình không.

– HDI đơn giản hóa và chỉ nắm bắt một phần của những gì đòi hỏi sự phát triển của con người. Nó không phản ánh bất bình đẳng, nghèo đói, an ninh con người, hay quyền tự do của người dân của quốc gia đó.

– Xác định xem nhu cầu công việc tâm lý xã hội có tác động khác đến sức khỏe ở các nước có chỉ số cao so với các nước có chỉ số phát triển con người thấp hay không.

– Chỉ số HDI đo lường sự tiến bộ và chất lượng cuộc sống của con người ở cấp độ toàn cầu và được sử dụng để so sánh các chính sách của chính phủ, trong số các chính sách khác về chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

4. Công thức đo lường chỉ số HDI

– HDI là một phép đo tóm tắt về mức độ thành tựu cơ bản trong quá trình phát triển của con người. HDI được tính toán của một quốc gia là chỉ số trung bình của từng khía cạnh cuộc sống được kiểm tra: kiến ​​thức và hiểu biết, cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, và mức sống có thể chấp nhận được.

– Mỗi thành phần trong 3 thành phần được chuẩn hóa để chia tỷ lệ từ 0 đến 1, và sau đó giá trị trung bình 3 yếu tố này sẽ tính được chỉ số HDI của quốc gia đó.

– Chỉ số sức khỏe của HDI được đo bằng tuổi thọ, được tính tại thời điểm sinh, ở mỗi quốc gia, được chuẩn hóa để thành phần này bằng 0 khi tuổi thọ là 20 và bằng 1 khi tuổi thọ là 85.

– Chỉ số trình độ học vấn được đo lường ở hai cấp độ: số năm đi học trung bình của người dân trong một quốc gia và số năm đi học dự kiến ​​của một đứa trẻ ở độ tuổi bắt đầu đi học trung bình. Chúng được chuẩn hóa riêng biệt để 15 năm đi học trung bình bằng một, và 18 năm đi học dự kiến ​​bằng một.

– Chỉ số mức sống là GNI trên đầu người dựa trên sức mua tương đương (PPP), một số liệu phổ biến được sử dụng để phản ánh thu nhập trung bình. Mức sống được chuẩn hóa sao cho bằng 1 khi GNI bình quân đầu người là 75.000 đô la và bằng 0 khi GNI bình quân đầu người là 100 đô la.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button