Giáo dục

Câu hỏi xoay quanh bài: Tuyên ngôn độc lập lớp 12 hay nhất

Tìm hiểu tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập sgk ngữ văn 12 tập 1. ukunifair sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi xoay quanh đến tác phẩm Tuyên ngôn độc lập và hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết từng câu hỏi. Hi vọng, học sinh sẽ nắm bài nhanh hơn và hiểu tổng quát hơn về tác phẩm.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam và khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do ấy. Kết tinh lí tưởng đấu giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do.        

Bạn đang xem: Câu hỏi xoay quanh bài: Tuyên ngôn độc lập lớp 12 hay nhất

Trả lời:

Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạngVăn chính luận: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp, giàu hình ảnh, giọng điệu đa dạng.Truyện và kí: thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng…

Trả lời:

Tuyên bố với nhân dân trong nước và trên thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định chính thức quyền tự do độc lập và quyền được hưởng độc lập, tự do của nước ta.Tuyên bố chấm dứt và  xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi, mọi ràng buộc đã kí kết trước đây giữa Pháp và chính…

Trả lời:

 Bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ làm cơ sở pháp lí:Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776)Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp (1791)Bác trích dẫn những bản Tuyên ngôn ấy vì:Từ công nhận Nhân quyền và Dân quyền là tư tưởng thời đại đi đến khẳng định Độc lập, Tự do, Hạnh phúc…

Trả lời:

Pháp kể công “khai hóa”, Bác đã kể tội chúng trên mọi phương diện:Năm tội ác về chính trị:Tước đoạt tự do dân chủ,Luật pháp dã man, chia để trị,Chém giết những chiến sĩ yêu nước của ta,Ràng buộc dư luận và thi hành chính sách ngu dân,Đầu độc bằng rượu cồn, thuốc phiện.Năm tội ác lớn về kinh tế:Bóc…

Trả lời:

Về lập luận: Mọi cố gắng trong lập luận của tác giả đều chủ yếu dựa trên lập trườngquyền lợi tối cao của các dân tộc nói chung của dân tộc ta nói riêng.Về lí lẽ: Sức mạnh của lí lẽ trong bản TN xuất phát từ tình yêu công lí, thái độ tôn trọng sự thật, và trên hết là dựa vào lẽ phải và chính nghĩa…

Trả lời:

 Trả lời:Giống nhau:Khẳng định chủ quyền, quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam.Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đồng bào.Tố cáo tội ác của giặc, vạch trần bộ mặt gian xảo của chúng đồng thời ca ngợi, tôn vinh con người Việt Nam.Khác nhau:Về hoàn cảnh sáng tác và…

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button