Góc học tâp

Cách viết đơn xin chuyển trường THPT

Thủ tục chuyển trường THPT cần những giấy tờ gì? Cách để viết đơn xin chuyển trường THPT hay nhất

1. Định nghĩa

Mẫu đơn xin chuyển trường là loại đơn từ được dùng phổ biến trong môi trường sư phạm (cụ thể là trường học). Nó được sử dụng khi một học sinh mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường sở tại và chuyển qua một trường khác phù hợp hơn.

Thông thường, phụ huynh học sinh sẽ là người đại diện làm đơn gửi lên ban Giám hiệu nhà trường. Hội đồng nhà trường sẽ xem xét và bàn bạc với nhau để đi đến bước cuối cùng là thực hiện nguyện vọng, mong muốn chuyển trường của học sinh và phụ huynh học sinh đó.

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin chuyển trường THPT

2. Đối tượng gửi và nhận đơn

Đối tượng viết/làm đơn và gửi đơn chính là phụ huynh của học sinh có nguyện vọng chuyển trường. Cha mẹ là người đại diện hợp pháp cho các em học sinh, vì vậy họ chính là người thay các em viết đơn để gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường.

Như đã đề cập ở trên, đối tượng nhận, xem xét và duyệt đơn là ban Giám hiệu của nhà trường. Họ là những người lãnh đạo cao nhất của hệ thống trường học, chỉ có họ mới có quyền phê duyệt cho học sinh chuyển trường. Vì vậy, các phụ huynh phải trực tiếp gửi đơn đến người nhận là họ.

3.Tầm quan trọng

Đơn xin chuyển trường là phương tiện để các học sinh thể hiện nguyện vọng và mong muốn chính đáng của bản thân. Khi phụ huynh và bản thân các em học sinh cảm thấy môi trường học tập hiện thời không còn phù hợp thì việc chuyển trường là một nhu cầu tất yếu.

Mẫu đơn này cũng giống như một chiếc “cầu nối” giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Họ cùng gặp mặt, trao đổi và thống nhất để đưa ra được quyết định tốt nhất, phù hợp nhất cho tương lai của các học trò.

4. Các mẫu đơn xin chuyển trường THPT

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

  • Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………….. ;
  • Hiệu trưởng trường (đi) ……………………………………………
  • Hiệu trưởng trường (đến) ……………………………………………

 

Tôi tên là: …………………………….. phụ huynh của học sinh ……………………………………

sinh     ngày     ……../……../…………….     đang    học     lớp     ……..     năm     học:     20…..-20……… tại

trường           …………………………………………            thuộc            huyện            ……………………………

tỉnh ……………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……….. năm học: 20….. – 20….. tại trường …………………………………

thuộc huyện ……………………… tỉnh …………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                                                     Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THPT chuyển đi, đến trong cùng tỉnh)

Kính gửi:
– Sở GD&ĐT:

– Hiệu trưởng trường (đi):

– Hiệu trưởng trường (đến):

Tôi tên là: Hiện ngụ tại:

Là phụ huynh của em Sinh năm:

là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường

Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:

Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:

và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)

Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường và Sở GD&ĐT!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                                                                                  Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Giấy khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (Bản chính);

4. Bằng tốt nghiệp THCS và giấy CN trúng tuyển lớp 10;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

7. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

 

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

(đi) ………………………………………………………

Kính gửi:

  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

(đến) ……………………………………………………

  • Hiệu trưởng trường

(đi) …………………………………………………………………….

  • Hiệu trưởng trường

(đến) ………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………phụ huynh của học sinh……………………………

Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20…..

Tại trường ………………………………..thuộc huyện …………….. tỉnh ……………

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………

………………… thuộc huyện ……………………………… tỉnh …………………

Lý do:            …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                                              Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;

7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)
 

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đi):

– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đến):

– Hiệu trưởng trường (đi):

– Hiệu trưởng trường (đến):

Tôi tên là: Hiện ngụ tại:

Là phụ huynh của em Sinh năm:

là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường

Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:

Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:

và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)

Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường, phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                                               Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

 

Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Giấy khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (Bản chính);

4. Bằng Tốt nghiệp THCS và Giấy trúng tuyển vào lớp 10;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

7. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

5. Thủ tục xin chuyển trường THPT

a.Thủ tục xin chuyển trường THPT trong tỉnh

Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Ðào tạo.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

– Học bạ (bản chính);

– Chứng nhận hoàn thành chương trình THCS;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10;

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

– Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

– Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn;

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

b.Thủ tục xin chuyển trường THPT ngoài tỉnh

Sở Giáo dục và Ðào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như trong trường hợp chuyển trường trong tỉnh, chỉ thêm giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Ðốc Sở Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bao gồm mẫu đơn xin chuyển trường của các cấp học và thủ tục xin chuyển trường của các cấp học. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp các bậc phụ huynh và học sinh thực hiện việc chuyển trường thuận lợi và nhanh chóng nhất!

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button