Góc học tâp

Cách viết đơn xin chuyển trường của giáo viên

Đề viết đơn xin chuyển trường cần những yếu tố nào để đúng đủ và bày tỏ được nguyện vọng của mình. Cùng Ukunifair tìm hiểu để có mẫu đơn chuyển trường hay nhất

1. Đơn xin chuyển công tác là gì?

Đơn xin chuyển công tác là một loại đơn dành cho những ai đang có ý định và mong muốn được chuyển nơi làm việc, nơi công tác.

Loại đơn này không được sử dụng phổ biến ở các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ lẻ mà thường sử dụng nhiều ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện,…

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin chuyển trường của giáo viên

Đặc biệt, công chức, viên chức, người lao động trong các ngành công an, bộ đội, giáo viên, sở, ban, ngành,… là những người sử dụng nhiều loại văn bản này.

2. Mẫu đơn xin thuyên chuyển dành cho giáo viên là gì? 

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác dành cho giáo viên được sử dụng khi các giáo viên, cán bộ trong trường muốn chuyển vị trí công tác từ địa điểm này sang địa điểm khác, đơn vị công tác này sang đơn vị công tác khác, chuyển giữa các trường trong một huyện/tỉnh phù hợp làm việc và điều kiện thực tế của bản thân. 

3. Hồ sơ xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục 

Mỗi trường sẽ có yêu cầu khác nhau, tuy nhiên các giấy tờ cơ bản bắt buộc phải chuẩn bị cần có: 

– Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

– Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (Xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nơi giáo viên đang làm việc)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

– Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

– Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

4. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác số 1

PHÒNG GD&ĐT….

Trường……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – UBND Huyện…………………….

– Phòng Nội vụ huyện…………………………

– Phòng GD&ĐT huyện………………………..

– BGH Trường………………………………………

Tên tôi là: …………………………………

Sinh ngày: ……tháng …….năm ………..

Giới tính:………………

Quê quán: ………………………

Nơi thường trú: ……………………………………

Ngày, tháng, năm vào ngành:………………………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………

Chức vụ:…………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………

Lí do tôi làm đơn này xin trình bày các cấp có thẩm quyền và BGH Trường……………. như sau: Thực hiện theo quyết định điều động phân công công tác của Trưởng phòng Giáo dục …………….. từ ngày…………. tôi được giảng dạy tại Trường…………… Trong những năm tôi công tác từ ………..đến nay tôi luôn giảng dạy nhiệt tình, chấp hành tốt quy chế chuyên môn của nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nay vì điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn: Cha, mẹ già hay đau ốm không ai chăm sóc, con còn nhỏ không người trông coi.

Để thuận tiện trong công tá cũng như được chăm sóc cha mẹ già trong lúc đau ốm. Nay tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ và xét duyệt cho tôi chuyển công tác về quê hương. Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi nội quy và quy định cảu nhà trường cũng như phòng GD&ĐT đề ra.

Nơi chuyển công tác về: …………………………

Tôi xin kèm theo đơn bộ hồ sơ chuyển vùng công tác.

Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

…………….., Ngày ….tháng …..năm….

Thủ trưởng trực tiếp sử dụng công chức, viên chức xác nhận

Người viết đơn

 

5. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..

Nơi sinh (2): …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (3):………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (4): ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn (5):……………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay (6):………………………………………………………….

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): …………………………………..

Quá trình công tác của bản thân (8):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác (9):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến (10):……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)…………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(V/v xin chuyển trường công tác)

Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo……………………………………………………

                 – Phòng Giáo dục và Đào tạo………………………………………………

                 – Hiệu trưởng Trường………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………     Sinh ngày:………………………..

Số CMTND:…………………  Nơi cấp:………………. Ngày cấp:………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:………………………. Chuyên ngành:………………………….

Nơi đào tạo:………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác tại Trường………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………….           Danh hiệu thi đua:………………………

Hiện nay, do…………(lý do xin chuyển)…………… Do vậy, để thuận tiện cho công tác giảng dạy, tôi viết đơn này kính xin quý nhà trường và cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện và xét duyệt cho tôi được chuyển đến công tác tại Trường………………… Tôi rất mong nhà trường xem xét và chấp thuận nguyện vọng này của tôi.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành tốt mọi nội quy và quy định của nhà trường cũng như phòng GD&ĐT đề ra. Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                                                              (ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo

– Sơ yếu lý lịch;

– Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại trong các năm học;

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ.

7. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

 

 

 

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:…………………………………………………………….Nam…………Nữ…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn:……………………………………………………………………………………

Giáo viên môn:………………………………………………………………………………………………

Năm vào ngành:…………………………….. Năm bổ nhiệm ngạch:…………………………………

Chức vụ, công việc đang làm:……………………………………………………………………………

Nhiệm sở xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………

1/………………………………………………………………………………………………………….

2/………………………………………………………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Ngày……. tháng…… năm 20……

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

8. Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển công tác 

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

Ví dụ lời kính gửi trong đơn xin chuyển công tác sang một trường khác trong huyện của một giáo viên tiểu học:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh A;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện B;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện C;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học D;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học E.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ:

– Chuyên ngành đào tạo

– Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình – khá, yếu

– Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

Đối với công chức, viên chức, giáo viên phải bổ sung thêm một số thông tin liên quan:

– Ngày vào ngành

– Ngày về đơn vị công tác hiện nay

– Hệ số lương

– Mã ngạch

(9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

(10) Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người lao động muốn chuyển đến.

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button