Góc học tâp

Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

Thủ tục chuyển trường tiểu học cần những giấy tờ gì? Cách để viết đơn xin chuyển trường tiểu học hay nhất

1. Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:

– Giấy khai sinh (bản sao);

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

– Học bạ (bản chính);

– Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;

– Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có…

2. Lý do chuyển trường

Để được sự phê duyệt nhanh chóng của bên phía trường chuyển đi thì bạn nêu một số lý do khách quan thay vì chủ quan, nội dung lý do chuyển trường nên rõ ràng và mạch lạc, để ra nguyện vọng của con em mình phải thật hợp lý nhé. Dưới đây là một số ví dụ.

– Chuyển trường vì do gia đình chuyển nơi cư trú.

– Chuyển trường theo mẹ, cha vì lý do hôn nhân.

– Vì lý do sức khoẻ của con em (tâm lý, tinh thần..) hoặc do môi trường chưa được tốt.

– Vì lý do điều kiện kinh tế gia đình không đủ đáp ứng.

– Các lý do về học bổng, du học, chuyên môn riêng… như hội hoạ, ca hát.

Đơn xin chuyển trường bậc tiểu học được dùng trong trường hợp phổ biến nhất như học sinh cần phải thay đổi hay chuyển địa điểm học tập lý do gia đình chuyển nơi ở hoặc địa điểm sinh sống.

3. Mẫu đơn xin chuyển trường

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………(1)…………………………

– Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………(2)………………………..

– Hiệu trưởng Trường Tiểu học………………………(3)…………………………

– Hiệu trưởng Trường Tiểu học………………………(4)…………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: …………………………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………….Fax: …………………………………………………….

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: ………………………………………………………………………

Đang học lớp: ………. Trường Tiểu học ………………………….. Quận (Huyện) ……………………..

Tỉnh (Thành phố) …………………………………………………………………………………………………….

Kết quả học tập năm học: ……………………… Học lực: ……………… Hạnh kiểm: …………………

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học ………………………….Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh ………………………. được chuyển đến học tại Trường Tiểu học …………………………..Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………., đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học ………………………….Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh………………………. được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………………, ngày…….tháng…….năm………

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

Chú thích:

(1): Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi.

(2): Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến.

(3): Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi

(4): Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến

Mẫu 2

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường1…………………………………..…..……….

– Hiệu trưởng trường2……………………………………….……….

Tôi tên là:……………………………………………….……..….….……….

Hiện trú tại:……………………………………….………….….……………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):…………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:…………………..

Là học sinh lớp:………………….. Trường3…………………………………

………………………………………….…………………..……….……….………

Kết quả cuối năm học: ………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 …………….….

………………………………………………………………………….…..………..về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5………..………………..……

……………………………………………………………………………………….

Lý do:………….………………………………………….…………………..

………………………………………………………………….…………………

Trân trọng cảm ơn.

 

…………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi7

 Hướng dẫn ghi mẫu đơn:

1 Tên trường nơi chuyển đi.

2 Tên trường nơi chuyển đến.

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu.

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

                    Kính gửi:

                                         – Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ……………………………………………….. 

                                         – Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………..  

                                         – Hiệu trưởng trường …………………………………………………………    

                                         – Hiệu trưởng trường …………………………………………………………                                                                                           

Tôi tên là: ……………………………………………………….  Hiện ngụ tại: …………………………………….. 

Là phụ huynh của em ……………………………………..  Sinh năm ……………………………………………  
là học sinh lớp ………  năm học ………………………..  thuộc trường ……………………………………… 

Kết quả cuối năm: Học lực: …………………………..  Hạnh kiểm: ……………………………………….. 

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………………………………………………  
và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường ……………………………………………………………………………………………..  
thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:                                               …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ                                                                               Người làm đơn                                                  

– Khai sinh

 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                               Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

                  (Nơi chuyển đến)                                                      (Nơi đang học)

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button