Góc học tâp

Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT

Câu hỏi: Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT

Lời giải:

– Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được phúc khảo kết quả thi của cá nhân mình. 

Bạn đang xem: Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT

– Trong đơn phúc khảo cần có các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo.
 

1. Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT – Mẫu số 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021

Kính gửi:

– Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi……………………….

      – Hội đồng thi Sở GD&ĐT ………………………………..

Họ và tên thí sinh: ……………………………………….. Giới tính: ……….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………….. Dân tộc: …………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………….. Số điện thoại:……………………

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …………:

Tại Hội đồng thi số ……… – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:………………………………………. Số báo danh:………………….

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1 Ngữ văn      
2 Toán      
3 Vật lí      
4 Hóa học      
5 Sinh học      
6 Ngoại ngữ      
7 Lịch sử      
8 Địa lí      
9 GDCD      

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

         ……….., ngày ….. tháng …..năm…….

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT -Mẫu số 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM……..

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường …………………………………………

Tôi tên:…………………………………………..Sinh ngày:………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:……………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

TT

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

01      
02      
03      
04      
05      

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).

…………….., ngày……..tháng……….năm……….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………….

3. Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021

Sau khi công bố điểm thi các thí sinh có một khoảng thời gian để nộp đơn phúc khảo theo quy định.

Khi thí sinh muốn thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Khi đã công bố điểm số và thi sinh thấy điểm thi của mình không chính xác so với kết quả mà mình đã làm trong bài thi thì sẽ nộp đơn phúc khảo theo quy định.

Trong đơn phúc khảo cần có các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo.

Bước 2: Nhận đơn phúc khảo

Theo Điều 33 của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 quy định: nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc bài thi đến Hội đồng thi.

Như vậy khi muốn phúc khảo điểm thi thì thí sinh cần phải nộp đơn phúc khảo trong thời gian như đã quy định ở trên.

Hiện nay chưa có thông tin chi tiết về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tuy nhiên sau khi có kết quả thi thì cũng sẽ có quy định cụ thể về thời gian phúc khảo điểm thi do đó thí sinh cần phải lưu ý để thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 theo đúng thời gian quy định.

Bước 3: Công bố kết quả phúc khảo

Hộ đồng thi sau khi nhận được đơn phúc khảo sẽ tiến hành kiểm tra xem xét và phải công bố kết quả phúc khảo có thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể tử ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng.

Do vậy khi thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp thì thì sinh cần phải chú ý về thời gian nộp đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT cũng như là địa điểm nộp đơn để có thể thực hiện một cách nhanh chóng nhất.

4. Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

– Đối với các bài thi với hình thức trắc nghiệm:

+ Chỉ được chấm lại các bài thi khi có đủ hội đồng thành viên chấm phúc khảo và những người làm nhiệm vụ giám sát.

+ Đối chiếu từng câu hỏi của mỗi bài với đáp án thí sinh tô trên phiếu trả lời với những kết quả được lưu trong máy tính.

Sau khi đối chiếu, nếu phát hiện sai lệch thì ban tổ chức sẽ in phiếu chấm điểm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa để lưu lại hồ sơ và xác định các lý do dẫn đến sự chênh lệnh đó. Nếu có chênh lệch thì điểm sau khi chấm lại chính là kết quả thực của bài thi.

– Đối với những bài thi theo hình thức tự luận:

+ Hội đồng chấm thi sẽ tuân thủ theo quy trình có sẵn và đảm bảo đúng nguyên tắc độc lập giữa hai người khi chấm; sử dụng màu mực khác với màu mực trước đó để dễ dàng phân biệt.

Nếu hai người cùng có kết quả chấm phúc khảo như nhau thì lấy kết quả này làm điểm chính thức còn nếu chênh lệnh nhau thì người đứng đầu tổ chức phải lấy bài thi đó ra chấm bằng màu mực thứ ba. Cuối cùng nếu cả ba kết quả đó khác nhau thì điểm chính thức được tính bằng cách lấy trung bình cộng về điểm số của ba người vừa chấm rồi làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Lưu ý: Nếu bài phúc khảo chênh lệch so với kết quả ban đầu là 0,25 thì điều chỉnh và công bố điểm cho thí sinh. Nếu chênh lệch lên đến 0,5 điểm thì hội đồng chấm phúc khảo phải tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chấm thi đợt đầu và xử lý đúng quy định nếu thấy có biểu hiện gian lận.

5. Những lưu ý khi phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

Theo Điều 33, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định về phúc khảo bài thi thì:

– Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi ĐKDT.

– Nơi thí sinh ĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button