Góc học tâp

Cách tính điểm xét học bạ Đại học Tài chính Marketing

Câu hỏi: Cách tính điểm xét học bạ Đại học Tài chính Marketing (UFM)

Lời giải:

Cách tính Điểm xét tuyển

Bạn đang xem: Cách tính điểm xét học bạ Đại học Tài chính Marketing

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

(Điểm xét tuyển, Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Trong đó:

Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm trung bình các môn học của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển, được tính:

Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3

ĐTB Môn 1 = [ĐTB Môn 1 (lớp 10) + ĐTB Môn 1 (lớp 11) + ĐTB Môn 1 (hk1 lớp 12)] / 3;

Tính tương tự cho các môn còn lại.

Cùng Ukunifair tìm hiểu chi tiết hơn về cách tính điểm xét học bạ Đại học Tài chính Marketing (UFM) nhé:

1. Ưu tiên xét tuyển dựa theo học bạ

Đối tượng ưu tiên xét tuyển dựa theo kết quả học tập bao gồm:

– Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 và có học lực Giỏi năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12.

– Đối tượng 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường chuyên, năng khiếu (của tỉnh, quốc gia hay trường đại học) có điểm TB mỗi môn học thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 đạt 7.0 trở lên.

– Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi KHKT cấp tỉnh, thành phố trở lên hoặc thành viên của trường/tỉnh/thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KHKT cấp quốc gia có điểm TB mỗi môn học thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 đạt 6.0 trở lên.

– Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) còn thời hạn đến ngày nhận hồ sơ ĐKXT + học lực Khá trở lên các năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12.

2. Xét tuyển theo học bạ THPT

– Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 trở lại đây

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm TB các môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 đạt 18 điểm trở lên.

– Số nguyện vọng đăng ký: Không giới hạn, thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu từ cao xuống thấp (NV1 là cao nhất).

3. Cách tính Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

(Điểm xét tuyển, Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Trong đó:

– Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm trung bình các môn học của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển, được tính:

– Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3

ĐTB Môn 1 = [ĐTB Môn 1 (lớp 10) + ĐTB Môn 1 (lớp 11) + ĐTB Môn 1 (hk1 lớp 12)] / 3;

– Tính tương tự cho các môn còn lại.

– Điểm môn Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thành phần.

– Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình môn tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển về thang điểm 30 trước khi xét tuyển.

– Xét tuyển:

+ Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ đạt kết quả sơ tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm đạt kết quả sơ tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau: xét ưu tiên theo thứ tự đối tượng ĐKXT từ 1 đến 4 (áp dụng riêng đối với diện đăng ký Ưu tiên xét tuyển thẳng) và điểm từ cao xuống thấp của môn chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký cao hơn.

Điều kiện công nhận thí sinh trúng tuyển và nhập học

– Học sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019, 2018 tùy theo từng diện đăng ký xét tuyển vào Trường.

– Có Điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của từng ngành đào tạo, chương trình đào tạo tương ứng được quy định.

Quy đổi điểm đối với thí sinh nộp các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong hồ sơ ĐKXT:

Cách tính điểm xét học bạ Đại học Tài chính Marketing (ảnh 2)

Nhà trường sẽ sử dụng điểm quy đổi này để xét tuyển (không sử dụng điểm trung bình môn học tiếng Anh trong học bạ THPT) nếu thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

– Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn học (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng môn học (không nhân hệ số).

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button