Góc học tâp

Cách đổi từ m/s sang km/h

Câu hỏi: Cách đổi từ m/s sang km/h?

Trả lời

Cách đổi từ m/s sang km/h:

Bạn đang xem: Cách đổi từ m/s sang km/h

1 mét trên giây bằng 3.6 kilomet trên giờ

Bài viết gần đây

Cách đổi như sau:

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng chuyển đổi Mét/giây sang Kilomet/giờ

Dưới đây là công thức chuyển đổi của một số đơn vị đo lường khác mà Ukunifair muốn giới thiệu thêm, mới bạn đọc tham khảo.

1. Cách đổi từ km/h sang m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách đổi như sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 giờ = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

Cách đổi từ m/s sang km/h chính xác nhất (ảnh 2)

Bảng chuyển đổi km/h sang m/s

Cách đổi từ m/s sang km/h chính xác nhất (ảnh 3)

2. Chuyển đổi nhanh từ Km/giờ sang Km/giây

Kilomet/giây [km/s]

Mét/giây [m/s]

1 km/s 1000 m/s
2 km/s 2000 m/s
3 km/s 3000 m/s
5 km/s 5000 m/s
10 km/s 10000 m/s
20 km/s 20000 m/s
50 km/s 50000 m/s
100 km/s 100000 m/s
1000 km/s 1000000 m/s

3. Chuyển đổi nhanh từ M/giây sang Km/giây

Mét/giây [m/s] Kilomet/giây [km/s]
1 m/s 0.001 km/s
2 m/s 0.002 km/s
3 m/s 0.003 km/s
5 m/s 0.005 km/s
10 m/s 0.01 km/s
20 m/s 0.02 km/s
50 m/s 0.05 km/s
100 m/s 0.1 km/s
1000 m/s 1 km/s

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button