Góc học tâp

Cách đổi mm sang cm

Câu hỏi: Cách đổi mm sang cm?

Trả lời:

Cách đổi Milimet sang Centimet

Bạn đang xem: Cách đổi mm sang cm

1 mm bằng 0,1 cm:

Bài viết gần đây

1 mm = 0,1 cm

Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 mm sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

[CHUẨN NHẤT] Cách đổi mm sang cm

Mời bạn đọc cùng với Ukunifair tìm hiểu thêm về milimet và centimet qua bài viết dưới đây.

1. Milimet là gì?

Một milimet (viết tắt là mm) là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Trong hệ đo lường quốc tế, milimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên.

Chữ mili (hoặc trong viết tắt là m) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1000 lần.

Tiếng Việt còn gọi đơn vị này là ly hoặc ly tây.

2. Centimet là gì?

Centimet là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét.

Cách đổi mm sang cm chuẩn nhất (ảnh 2)

Tiếng Việt còn gọi đơn vị này là phân tây.

Trong hệ đo lường quốc tế, xentimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên.

Chữ xenti (hoặc trong viết tắt là c) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này bằng đơn vị gốc chia cho 100. 

Cách đổi Milimet sang Centimet

1 mm bằng 0,1 cm:

1 mm = 0,1 cm

Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 mm sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

Bảng chuyển đổi từ milimét sang centimet

Milimet (mm)

Centimet (cm)

0,01 mm 0,001 cm
0,1 mm 0,01 cm
1 mm 0,1 cm
2 mm 0,2 cm
3 mm 0,3 cm
4 mm 0,4 cm
5 mm 0,5 cm
6 mm 0,6 cm
7 mm 0,7 cm
8 mm 0,8 cm
9 mm 0,9 cm
10 mm 1 centimet
20 mm 2 cm
30 mm 3 cm
40 mm 4 cm
50 mm 5 cm
60 mm 6 cm
70 mm 7 cm
80 mm 8 cm
90 mm 9 cm
100 mm 10 cm

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button