Góc học tâp

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu hỏi:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Bạn đang xem: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

A.Biển 1.

B.Biển 1 và 3.

C.Biển 3.

D.Cả ba biển.

Đáp án: C

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button