Góc học tâp

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu hỏi:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

A: Biển 1

Bạn đang xem: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

B: Biển 2

C: Biển 3

D: Cả ba biển

Đáp án: C

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button