Góc học tâp

Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 5

Môn Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2579  x 4                            6753  x 8                  3584 : 4                8973 : 9

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bạn đang xem: Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 5

4357 x 52                           8325 x 429                         8576 : 150

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 24 yến = ………..kg                          280 kg =…………..yến

          530 tạ  = ………..kg                           600 kg = ………….tạ

          38 tấn  = ………..kg                           36000 kg =………….tấn

 

b. 2kg37 g =…………g                        3040 g =……..kg……….g

    4 kg20g =…………g                         36240 kg =………tấn………kg

Bài 3: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn muối. Ngày đầu bán được 250 kg. Ngày thứ hai bán được 370 kg. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Biết rằng, 12 người làm xong một đoạn đường phải mất 10 ngày. Nay muốn làm xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm của mỗi người như nhau)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Môn Tiếng việt

Bài 1: Điền vần in hoặc inh điền vào chỗ trống:

–  lung l……………….                                          – thầm k…………………                       – giữ g………………                                              –  lặng th…………………

– bình m………………                                         –  học s………………

–  nhường nh……………                                        – rung r…………………

Bài 2: Gạch dưới những cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ sau:

a. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

b. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 

c. Việc nhỏ nghĩa lớn.

d. áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

e. Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí lớn.

Bài 3: Tập làm văn.

Tả cảnh sân trường vào giờ ra chơi.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button