Góc học tâp

Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 3

Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 3 – Tuần 1,2

Môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm

  a)   3 x 7 = ……            4 x 3 = ……              5 x 4 = ……                  3 x 4 = ……

         4 x 7 = ……            5 x 9 = ……              20 : 4= ……                  12 : 3 = ……

Bạn đang xem: Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 3

         5 x 6 = ……            4 x 4 = ……              20 : 5 = ……                  12 : 4 = ……

  b)    200 x 2 = ……         300 x 3 = ……           800 : 2 = ……               600 : 3 =……

         200 x 4 = ……          500 x 1= ……            800 : 4 = ……               200 : 2 =……

         300 : 2 = ……           400 x2 = ……            400 : 4 =  ……              300 : 3 =……

Bài 2: Đặt tính rồi tính

       85 + 72                 183 + 208                       660 – 251                  100 – 45   

Bài 3: Tính

   a) 5 x 4 + 127 =  ………..     b) 59 – 29 + 38 =  ………..   c) 28 : 4 + 105 = ……….

                           = …………                                = …………                            = ……….

Bài 4: Tìm x

    a)   x – 215 = 355                                        b)   x + 355 =  472

          …………………………..                                         …………………………….

          …………………………..                                         ………………………………

Bài 5:  Trong phòng học có 8 cái bàn.  Mỗi bàn có 3 học sinh ngồi. Hỏi trong phòng học có tất cả bao nhiêu học sinh?

                                        Tóm tắt

            …………………………………………….

           …………………………………………….

           …………………………………………….

                                 Bài giải   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6:  Hoa và Hà cắt được tất cả 325 bông hoa, trong đó Hoa cắt được 175 bông hoa. Hỏi Hà cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Môn Tiếng Việt

 

1. Tập chép đoạn văn sau :         

Ai có lỗi?

     Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô- rét- ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

2. Bài tập chính tả : Điền vào chỗ …….

 a.     l/n

       …..ặn lội ;          bơi ….ặn;        …ặn tượng ;         ….ặn đất.

b. xấu/sấu;  sẻ/xẻ

      chữ …….,         cây …….,            san…….,           ……gỗ

c.  uêch/uyu

      ngã kh………….                             ng……… ngoạc

3. Luyện từ và câu :

  a. Tìm một số từ chỉ tính nết của trẻ em:

Mẫu: ngoan ngoãn, ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 b. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây :

Chúng em là học sinh Tiểu học. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 3 – Tuần 3

Môn Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính

         26 + 369                 261 + 250                  183 – 69                  783 -179 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính

     a) 4 x 6 + 212 = …………  b) 40 : 5 + 305 = …………..   c) 400 x 2 : 4 =…………..

                            = …………                           = ………….                          = ………….

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác ABC với các số đo như sau:

         AB = 25cm;   BC = 32cm;   CD = 43cm

                                                          Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Có 28 quyển vở đem chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Khối lớp Ba có 75 bạn, khối lớp 4 có 92 bạn. Hỏi khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là bao nhiêu bạn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Bài 6: Đội Một trồng được 130 cây xà cừ, đội Hai trồng được 115 cây. Hỏi đội Hai trồng được ít hơn đội Một bao nhiêu cây?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Môn Tiếng Việt

 

1. Chính tả: Điền vào chỗ trống tr/ch

          Cái ……ống,  …..ống tay,   cuộn …òn,   …ân thật,  chậm …ễ.

2. Luyện từ và câu

Bài 1: Viết lại những hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau :

a. Mắt hiền sáng tụa vì sao

   Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Mùa đông

   Trời là cái tủ ướp lạnh.

    Mùa hè

   Trơì là cái bếp lò nung.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu thơ trên

       a) ………………………………..                b) ……………………………………

 

Bài 3: Đặt câu cho bộ phận inđậm dưới đây.

  1. Sách bút là đồ dùng học tập của em.

…………………………………………………………………………………………..

 

b. Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em.

……………………………………………………………………………………………..

3. Tập làm văn:  Viết 5 đến 7 câu kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập phụ đạo học sinh yếu lớp 3 – Tuần 4

Môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm

         4 x 6 = ……            6 x 9 = ……              0 x 6= …….                   6 x7 =…….

         6 x 6 = ……            3 x 6 = ……              6 x 0= …….                   5 x 3 = ……

        6 x 4 = …….           6 x 3 = ……              5 x 6  = ……                  6 x 5 =……

 b)   200 x 4 = ……         500 x 1= ……           800 : 4 = ……            200 : 2 =……

       300 x 2 = ……          400 x2 = ……           400 : 4 =  ……        300 : 3 =……

Bài 2: Đặt tính rồi tính

     16 + 28              116 + 28                 171 – 35                171 – 105                    183-69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Tính

   a) 6 x 4 + 30 = …………..     b) 6 x 7 – 18 =  ………….      c) 6 x 0 + 15 = …………

                         = ……………                         = …………..                           = ………….

Bài 4: Tìm x

    a)   x – 215 = 355                                        b)   x + 55 =  472

         ………………………….                                       …………………………

         …………………………                                      ………………………….

   c)   x x 4 = 40                                               d)  x : 5 = 6

         …………………..                                        ……………………….

         ……………………                                       ………………………

Bài 5:  Một sợi dây thép dài 45 cm đem cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Hỏi sợi dây thép đó cắt được bao nhiêu đoạn?

Bài giải   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6:  Mỗi tổ có 6 học sinh. Hỏi 5 tổ như thế có boa nhiêu học sinh?

Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Môn Tiếng Việt

 

1. Tập chép đoạn văn sau :         

Người mẹ

    Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng: vì con, người mẹ có thể làm được tất cả.

2. Bài tập chính tả: Điền vào chỗ …….

 a)   d/r :         đi …a đi vào ;          cặp ….a ;             hát …u ;               ….u con ngủ.

                  ….ễ chịu ;              ….ễ  cây ;            …ịu dàng ;            cái ……iu

 b)  ai/ay:         máy b…..;             cánh t…..;              h….. quả ;              châm r…..

3. Luyện từ và câu:

Bài 1. Viết ra những hình ảnh được so sánh trong những câu thơ sau:

a.               Trẻ em như búp trên cành

    …………………………………………………………………………………………………………………….

b.                 Công cha như núi Thái Sơn

           Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. Ghi lai những từ chỉ sự so sánh trong những câu thơ trên:

   a)………………….                               b)…………………………………. 

Bài 3. Đặt 3 câu theo mẫu : Ai  là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button