Giáo dục

Bài 2: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm | Giải BT Vật lý 9 SGK

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm nhé.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Ở bài 1 chúng ta đã học về mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế của dòng điện, trị số $frac{U}{I}$

Bạn đang xem: Bài 2: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm | Giải BT Vật lý 9 SGK

 luôn không đổi. Hệ số đó biểu diễn cho một đại lượng khác trong vật lí, đó là điện trở của dây dẫn(kí hiệu là R).

  •  Điện trở biểu thị mức độ cản dòng điện nhiều hay it của dây dẫn.
  •  Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
$I=frac{U}{R}$
  •  Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức
  $R=frac{U}{I}$
  • Đơn vị điện trở được kí hiệu là Ω (ôm)    $1Ω=frac{1V}{1A}$
  • Số bội của ôm: kilôôm (kΩ); 1kΩ = 1000Ω

                                   Mêgaôm (MΩ); 1MΩ = 1000000Ω

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Tính thương số $frac{U}{I}$ đối với…

Tính thương số $frac{U}{I}$ đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

            

Bài giải:

Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.

Bảng 2: $frac{U}{I}=frac{2,0}{0,1}=20$

Giải câu 2: Nhận xét giá trị của thương số $frac{U}{I}$…

Nhận xét giá trị của thương số $frac{U}{I}$ đối với mỗi dây dẫn và đối với hai dây dẫn khác nhau.

Bài giải:

Giá trị $frac{U}{I}$ đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị $frac{U}{I}$ là khác nhau.

Giải câu 3: Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở…

Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

Bài giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó: U = I.R = 0,5.12 = 6 V.

Giải câu 4: Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu…

Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Bài giải:

$I_{1}=frac{U}{R_{1}}$

$I_{2}=frac{U}{R_{2}}=frac{U}{3R_{1}}=frac{I_{1}}{3}$

Dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất có cường độ lớn hơn và lớn hơn ba lần.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button