Góc học tâp

Anh (Chị) hãy nêu ra và giải thích những mặt tích cực và hạn chế của con người Việt Nam trong lịch sử

Câu hỏi: Anh (Chị) hãy nêu ra và giải thích những mặt tích cực và hạn chế của con người Việt Nam trong lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phải xây dựng con người Việt Nam như thế nào để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Trả lời:

1. Mặt tích cực & mặt hạn chế của con người Việt Nam trong lịch sử

* Mặt tích cực:

Bạn đang xem: Anh (Chị) hãy nêu ra và giải thích những mặt tích cực và hạn chế của con người Việt Nam trong lịch sử

– Có lòng yêu nước nồng nàn, có ý chí tự lập, tự cường dân tộc: theo chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam phải chống chọi với nhiều kẻ thù đông hơn và mạnh hơn (kinh tế & quân sự) đến xâm lược,  đô hộ => Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, truyền thống đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước => Chủ nghĩa yêu nước.

– Có tinh thần đoàn kết, biết gắn  kết cá nhân với cộng đồng (gia đình – làng xã – Tổ quốc): nền  kinh  tế nước ta chủ yếu là nền kinh tế tiểu nông lúa nước, chủ yếu sản xuất theo đơn vị gia đình nên đã  gắn mỗi con người Việt Nam với sinh hoạt cộng đồng làng xã (gia đình và gia tộc; xóm và làng, phường và hội; thôn và xã)

– Có lòng nhân ái, khoan dung, biết trọng nghĩa tình, đạo lý, trọng kinh  nghiệm, có  tư duy tổng hợp: do  người Việt Nam sống định cư, định canh trồng lúa nước nên biết tôn trọng và  hoà hợp  với thiên nhiên =>  có cách tư duy tổng hợp (chú trọng những mối quan hệ); Sống theo nguyên tắc trọng tình (trọng đức, trọng văn, trọng phụ nữ …) do dân tộc Việt Nam đã tiếp biến nhiều giá trị văn hóa nhân loại:

+ Văn hóa Ấn Độ => nền văn hóa Chăm & Phật giáo Việt Nam.

+ Văn hóa Trung Hoa => Nho giáo và Đạo giáo Việt Nam

+ Văn hóa phương Tây => Kitô giáo Việt Nam & việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

– Ham học hỏi (tôn sư trọng đạo), cần cù, sáng tạo trong lao động, nhạy cảm với cái mới;

– Tinh tế (linh hoạt, mềm mỏng) trong ứng xử, giản dị trong lối sống; có đầu óc thực  tế, biết thích  nghi và hội nhập để tồn tại và phát triển…

* Mặt hạn chế:

– Do truyền thống dân chủ làng xã nên:

+ Đời sống con người mang tính cục bộ địa phương, làng xã, dòng họ; Bình quân chủ nghĩa;

+ Hay soi mói, tò mò, can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác;

+ Dễ bị chi phối bởi dư luận cộng đồng, nhưng khi dư luận cộng đồng không còn thì dễ hành động tự  do, tuỳ tiện;

+ Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, pháp luật kém (phép vua thua lệ làng);

+ Tính tự giác, tinh thần phê bình và tự phê bình thấp;

+ Hay đố kỵ, khó hợp tác…

– Do tập quán sản xuất tiểu nông mà: Hạch toán kinh tế kém;

+ Nặng về lợi ích trước mắt hay bỏ qua lợi ích lâu dài;

+ Thiếu tư duy phân tích và tác phong công nghiệp (chưa biết làm ăn lớn, lâu bền); thiếu chuẩn xác về thời gian, về kỹ thuật;

+ Thích cầu an, cầu may, bình quân;

Đề cao thái quá kinh nghiệm, xem thường lý luận, xem thường tuổi trẻ; coi trọng và thích trao quyền lực cho người cao tuổi (sống lâu lên lão làng)…

– Mặt trái của một số ưu điểm:

+ Do thích sống giản dị, ghét cầu kỳ, xa hoa nên dễ hạ thấp nhu cầu;

+ Do giỏi chịu đựng gian khổ nên cũng dễ cam chịu, bằng lòng với cái hiện có;

+ Do thích tranh đua với người nên thiếu ý thức tiết kiệm (con gà ghét nhau tiếng gáy)…

2. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phải xây dựng con người Việt Nam như thế nào để  đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Từ những yêu cầu, mục tiêu chung và nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng Việt Nam qua các kỳ Hội nghị Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc, đòi hỏi người Việt Nam phải phát huy được những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong truyền thống để đáo ứng yêu cầu, mục tiêu đó  trong giai đoạn  mới hiện  nay. Để xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta xác  định, bên cạnh việc đấu tranh chống các hiện tượng thoái hóa, biến chất, khắc phục các hạn chế, tiêu cực,  cần phải hình thành và phát triển ở con người những đức tính cơ bản, đó là:

– Có tinh thần yêu nước, có ý thức tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội;

– Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung;

– Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỹ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái;

– Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích bản thân, gia đình, tập thể và xã hội;

– Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button